L’Ajuntament, en col.laboració amb el Grup de Natura Sterna, ha engegat una nova campanya per la col.locació de caixes niu per rapinyaires nocturns. Es tracta de caixes per a les espècies xot (Otus Scops) i gamarús (Strix Aluco). Anteriorment ja s’havien col.locat caixes per mussol (Athene Noctua) i òliba (Tyto Alba).

Una de les problemàtiques amb què es troben aquests animals és la falta de cavitats per nidificar degut a la falta d’arbres vells i també a l’eliminació de les obertures en les construccions. Amb la col.locació d’aquestes caixes, s’aconsegueix millorar la disponibilitat de refugis de cria per aquestes espècies. D’altra banda, i amb caràcter anual, es du a terme un seguiment i anellament de polls d’aquestes caixes, uns espais que obtenen bons resultats d’ocupació.

 

Imatge: Rosa Matesanz, Grup de Natura Sterna