El mes d’octubre del 2016 es va aprovar en Ple Municipal el codi de bon govern de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que ha portat a aprovar la creació i funcionament del Comitè d’Ètica i Bon Govern en el passat ple municipal ordinari de desembre.
Hi van votar a favor l’equip de govern -TSF, PSC i ERC-, el PDeCAT i MES i va comptar amb les abstencions de GdC i la CUP.

El seu president serà l’actual Síndic de Greuges de Sant Feliu, Josep Rius, que valora molt positivament aquesta iniciativa, explicant que la feina del nou Comitè serà “assessorar el govern i a la resta d’òrgans municipals d’actualitzar i revisar aquest codi que s’havia aprovat en la sessió del 2016”.

Segons rius, el Comitè haurà de vetllar també per “resoldre dubtes que puguin plantejar-se repecte a la seva interpretació i aplicació, impulsar mesures de formació en prevenció d’actuacions contràries als valors ètics, en la conducta, en el bon govern. També formular recomanacions, proposar millores, en tota la gestió”.
A més, la seva tasca serà elaborar una memoria de tota l’actuació que s’hagi realitzat.

El Comitè està integrat per cinc persones: el Síndic Municipal de Greuges, Josep Rius, que en será el president; Joan Sanmolina; Marta Vila, dels serveis jurídics del consitori; Anna Soler, tècnica d’organització de l’ajuntament; i un representant dels treballadors del consistori proposat pels òrgans de representació i que encara ha de ser escollit.