I després

ENLLESTINT EL CARRER SANT MARTIRIÀ

Compartiu aquesta història

Les obres de millora del carrer de Sant Martirià, al barri del Puig de Sant Feliu de Guíxols (recomençades al mes d’octubre), estan a punt de finalitzar-se.

Aquest dijous s’ha estat procedint a uns dels últims treballs, consistents en l’asfaltat de la via i en trobar-se ja en la fase final, l’Ajuntament té previst obrir-lo aquest divendre, al trànsit de vehicles.

Com es recordarà, aquesta obra havia estat aturada al desembre de 2015. Inicialment s’havia dividit l’execució d’aquesta actuació en dues fases (la primera, entre Nou de Garrofers i Sant Domènec, i la segona en el tram que s’està acabant ara -entre la carretera de Girona fins al Nou de Garrofers-).

L’empresa adjudicatària va manifestar la seva impossibilitat de continuar l’obra, i va proposar la rescissió de contracte. Les obres d’aquest tram van començar a l’octubre, amb una nova empresa que es va adjudicar el concurs amb una proposta que voltava els 120.000 euros.

Les millores van incorporar, a més a més, una acció de participació ciutadana (a través del Pla de Barris) on es va decidir prioritzar unes voreres més amples, i eliminar les places d’aparcament existents.

Passades les festes es faran nous treballs, relacionats amb el cablejat elèctric, però els talls al carrer per aquestes obres seran molt limitats.-

El més llegit

I després