L’Equip de Govern municipal de Sant Feliu de Guíxols, va convocar dilluns a primera hora, als representants dels organismes autònoms de l’Escola Municipal de Música i l’Emissora Municipal per tal d’aprovar els preus públics pel proper any 2013. Aquesta és l’antesala de l’aprovació de les taxes, per contraprestació dels serveis,  que es portaran al Ple Extraordinari que es convocarà en els propers dies i que es contemplaran en els Pressupostos Municipals del proper exercici que a, més de les retallades que cal aplicar, s’ha de contemplar l’augment de l’IVA així com la puja en els subministres elèctrics, carburants, etc.

Així ho feia avinent a la nostra emissora la regidora de Serveis Econòmics, Dolors Ligero, que lamentava que, en la responsabilitat de la regidoria, quan ho passes més malament és precisament quan has d’anunciar un augment d’impostos. Jo crec que tots els regidors anteriors deuen coincidir amb mi en aquesta qüestió.

Ens agradaria anunciar el contrari però, malauradament, hem d’apujar alguns impostos, no tots ja que alguns es congelaran i estem fent importants impostos per rebaixar les despeses i no haver de repercutir, per exemple, l’augment de l’IVA que, amb la puja  de 3 punts, ens dispara de forma molt important tots els contractes com les escombraries, el clavegueram o bé els consums elèctrics que, a més del 3% de l’IVA ha sofert un augment tarifari d’un 8-9%.

La regidora comentava que, de totes aquestes despeses que s’augmenten, intenten que la incidència en l’economia dels ciutadans sigui mínima i anunciava que l’IBI (Impost de Bens Immobles) es congela, així com l’ICIO (Impost de Construccions) o les terrasses ja que entenen que tot allò que pot generar activitat econòmica i feina no ha de patir més pressió mentre que per a la resta, l’augment serà l’estrictament necessari.