I després

Hotels Anlló, un pas més a favor de l’Ajuntament

Compartiu aquesta història

La Comissió de Girona ha aprovat sense cap canvi la modificació del pla d’urbanisme promoguda per l’Ajuntament que defineix quin ha de ser el destí de les finques hoteleres del llegat Anlló. Aquesta modificació estava pendent des de fa anys i és imprescindible per poder subhastar les propietats, doncs defineix quines d’aquestes finques es poden transformar cap a usos residencials i quines han de mantenir-se obligatòriament per a usos hotelers.

Aquesta modificació en una primera versió ja estava preparada a principis de 2010, però a partir d’aquell moment –amb un sobtat canvi de govern,…- va quedar aturada. El que ara s’ha aprovat aposta, d’una banda, per consolidar l’antic hotel Panorama i la rambla del Portalet com a emplaçaments hotelers de referència. Així mateix, i com a resultat de converses amb operadors del sector, també és reserva com a ús exclusiu hoteler el Regina afegint-hi un solar colindant del carrer de l’Algavira, també del llegat Anlló.

A la resta de finques es permet el canvi d’ús, si bé si es mante l’hoteler es podrà gaudir d’una possibilitat de major sostre, tal i com ja preveia el POUM per a uns pocs casos. Finalment, l’antic hotel Regente es destina ha habitatge de protecció. Amb aquesta definició obligatòria del marc urbanístic, Patrimoni de la Generalitat ja ha iniciat la valoració dels edificis per poder passar a la fase de subhasta.

Amb aquest esquema, per tant, el regidor d’Urbanisme, Joan Vicente, creu que es defineix un equilibri raonable entre dos objectius estratègics: buscar un impuls necessari i d’abast històric de l’oferta hotelera i aconseguir també recursos econòmics per a finalitats socials i culturals de la ciutat.

A la mateixa proposta de modificació també es facilita la renovació dels establiments hotelers ja existents.

I a la mateixa modificació s’hi ha inclòs una modificació dels denominats “usos provisionals”, de manera que els establiments hotelers o finques que es destinin a aquesta activitat podran fer ús de tot l’immoble encara que alguna part del mateix, per exemple per alçades, no s’ajustés al que marca el pla d’urbanisme. Amb aquesta mesura es pretén ajudar a la reinversió en hotels que, precisament, per haver quedat afectats pel POUM de 2006 tenen una viabilitat econòmica o funcional complicada.

 

El més llegit

I després