I després

Els usuaris de vehicles amb domicili fiscal a Sant Feliu ja poden pagar-ne l’impost de circulació en cas que no tinguin domiciliat el rebut

El consistori guixolenc ha informat que des de l'1 de març i fins al 30 de juny està obert el termini de cobrament en voluntària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica dels quals no es tingui domiciliat el rebut.

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha informat que ja està obert el termini de cobrament en voluntària per als rebuts no domiciliats de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, conegut popularment com a Impost de Circulació. En altres paraules: si sou propietaris d’un vehicle que té el domicili fiscal a Sant Feliu de Guíxols i no teniu el rebut d’aquest impost vinculat a un compte bancari, ja podeu pagar-lo a través dels procediments habituals. De fet, ho podeu fer des del passat 1 de març, i en teniu temps fins al 30 de juny d’enguany.

En canvi, si teniu domiciliat el rebut de l’impost en qüestió, heu de saber que el cobrament s’efectuarà el dia 31 de maig amb un únic pagament del 100% de l’import.

Tot plegat forma part del conegut com a Calendari del Contribuent de 2021. Es tracta del conjunt de terminis i dates de què disposa la ciutadania per a pagar els tributs municipals d’aquest any 2021, com ara l’esmentat Impost de Circulació, l’IBI o les Taxes de Residus i Clavegueram Domiciliari, entre d’altres.

ℹ️ Consulteu el Calendari Fiscal del 2021 a la seu electrònica ciutada.guixols.cat

El més llegit

I després