L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha informat que ja es pot consultar el Calendari Fiscal d’aquest 2021 relatiu als tributs municipals. S’han especificat i publicat els terminis de cobrament en voluntària de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (conegut popularment com a impost de circulació), la Taxa de Conservació i Manteniment del Cementiri, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), les Taxes de Residus i Clavegueram Domiciliari i la Taxa de Pas de Vehicles.

Des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols també s’ha comunicat que resten pendents d’aprovació –en funció de l’evolució de l’actual context de pandèmia- els terminis de cobrament en voluntària per a la Taxa de Residus Comercials i RECOM (Recollida Comercial) i també per a la Taxa d’Ocupació de la Via Pública. Des del consistori asseguren que tan bon punt estiguin concretades, es faran saber a la ciutadania.

ℹ️ Consulteu el Calendari Fiscal del 2021 a la seu electrònica ciutada.guixols.cat


Calendari del Contribuent — 2021


Procediment excepcional de fraccionament

Per a aquest any 2021 s’ha aprovat un procediment excepcional de fraccionament per al pagament dels tributs amb data final de voluntària 29 d’octubre de 2021 per a aquells ciutadans i ciutadanes que ho necessitin.

Per a més informació, les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania) enviant un correu electrònic a l’adreça oiac@guixols.cat o bé trucant al telèfon 972 32 70 00.