I després

Consulta el Calendari del Contribuent d’aquest 2021

S’han especificat i publicat els terminis de cobrament en voluntària de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (conegut popularment com a impost de circulació), la Taxa de Conservació i Manteniment del Cementiri, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), les Taxes de Residus i Clavegueram Domiciliari i la Taxa de Pas de Vehicles.

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha informat que ja es pot consultar el Calendari Fiscal d’aquest 2021 relatiu als tributs municipals. S’han especificat i publicat els terminis de cobrament en voluntària de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (conegut popularment com a impost de circulació), la Taxa de Conservació i Manteniment del Cementiri, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), les Taxes de Residus i Clavegueram Domiciliari i la Taxa de Pas de Vehicles.

Des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols també s’ha comunicat que resten pendents d’aprovació –en funció de l’evolució de l’actual context de pandèmia- els terminis de cobrament en voluntària per a la Taxa de Residus Comercials i RECOM (Recollida Comercial) i també per a la Taxa d’Ocupació de la Via Pública. Des del consistori asseguren que tan bon punt estiguin concretades, es faran saber a la ciutadania.

ℹ️ Consulteu el Calendari Fiscal del 2021 a la seu electrònica ciutada.guixols.cat


Calendari del Contribuent — 2021


Procediment excepcional de fraccionament

Per a aquest any 2021 s’ha aprovat un procediment excepcional de fraccionament per al pagament dels tributs amb data final de voluntària 29 d’octubre de 2021 per a aquells ciutadans i ciutadanes que ho necessitin.

Per a més informació, les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania) enviant un correu electrònic a l’adreça oiac@guixols.cat o bé trucant al telèfon 972 32 70 00.

El més llegit

I després