I després

Els socialistes proposen mesures per a que els joves puguin estudiar, viure i treballar a Sant Feliu

Compartiu aquesta història

El PSC creu que les millors polítiques de joventut són aquelles que ajudin als més joves a estudiar a la ciutat amb una bona oferta formativa, però també possibilitant que puguin desenvolupar-se personalment a la ciutat ja sigui vivint i treballant a la ciutat. Per això entenen les polítiques de joventut lligades a les d’educació, habitatge i ocupació.

El seu candidat, Josep Melcior Muñoz, proposa a més espais de trobada i de creació per a joves que els ajudin a realitzar-se i a sentir-se part de la ciutat.

Els socialistes volen posar en línia l’oferta de formació professional amb les necessitats reals del teixit productiu per tal que els joves puguin estudiar i tenir sortida professional a la zona.

També proposen la creació d’habitatge públic per ajudar a l’arrelament dels joves a Sant Feliu.

El més llegit

I després