I després

Els contribuents ja poden sol·licitar l’esborrany de la renda o les dades fiscals

Compartiu aquesta història

Segons informa elperiodico.cat, els contribuents podran sol·licitar des d’aquest dilluns, 4 d’abril, l’esborrany de la renda 2010 o les dades fiscals, segons l’ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, que fixa fins al 27 de juny el termini màxim per sol·licitar-lo.

Una vegada rebut, els contribuents han de revisar l’esborrany i el poden modificar o completar, si volen.

Fet això, podran confirmar-lo, aquest any com a novetat, a partir del mateix 4 d’abril si ho fan per via telemàtica o telefònica, però a partir del 3 de maig si la confirmació es realitza de forma presencial o per altres vies. En els dos casos, el termini s’acaba el 30 de juny (fins al 27 de juny si domicilia el pagament).

Fins a aquest any, la pràctica habitual de l’Agència Tributària era obrir el termini de sol·licitud de l’esborrany a començaments de març i no es podia confirmar fins a principis d’abril.

El mateix dia

No obstant, ara s’ha endarrerit la data per sol·licitar-lo i, per això, petició i confirmació s’han solapat, però només en el cas de les confirmacions telemàtiques o telefòniques: el mateix dia que es rep (4 d’abril) es pot confirmar.

Com a conseqüència d’aquesta novetat, els contribuents que desitgin disposar de l’esborrany o de les dades fiscals des d’aquest dilluns sense esperar que Hisenda els els remeti podran obtenir, a través del portal d’internet de l’Agència Tributària o mitjançant una trucada telefònica (901 12 12 24), el nombre de referència que els permeti accedir-hi per internet.

Per a això, hauran de comunicar el seu NIF, l’import de la casella 698 de la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2009 i el nombre de telèfon mòbil en què desitgin rebre mitjançant sms el número de referència de l’esborrany o de les dades fiscals. Amb aquest número no només podran accedir a aquestes dades, sinó que també podran confirmar l’esborrany amb o sense modificació.

Condicions per rebre l’esborrany

Com cada any, podran sol·licitar l’esborrany els contribuents que només tinguin rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari amb retenció o ingrés a compte, Lletres del Tresor, imputació de rendes immobiliàries de dos immobles com a màxim, guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte i subvencions per a l’adquisició de vivenda habitual.

La deducció per adquisició de vivenda habitual amb préstec hipotecari, la reducció per aportacions a plans de pensions i la deducció per donatius tampoc impedeixen rebre l’esborrany.

Es podrà sol·licitar per internet a través de la pàgina web de l’Agència Tributària, per telèfon, (901 12 12 24/ 901 200 345) o a les oficines de qualsevol delegació de l’Agència Tributària.

Del 3 de maig al 30 de juny

Com és tradicional cada any, amb la sol·licitud de l’esborrany comença la campanya de la renda del 2010, que anirà del 3 de maig al 30 de juny.

Com a principal novetat, en el model de declaració es reforça la percepció de l’IRPF com un tribut parcialment cedit i, per a això, s’incorporen noves caselles destinades a recollir els imports incrementats o disminuïts de cada un dels mínims personals i familiars que han incorporat algunes comunitats.

Nova casella per a reformes a la llar

També s’inclou una nova casella per recollir l’import, suportat íntegrament per l’Estat, de la nova deducció temporal per obres de millora a la vivenda habitual.

A part d’això, es manté en 22.000 euros els rendiments íntegres dels contribuents que no estan obligats a presentar la declaració de la renda quan procedeixin d’un sol pagador (si tenen més d’un pagador la suma de les quantitats percebudes del segon i restants no pot superar els 1.500 euros), i en 11.200 euros la renda màxima anual que eximeix d’aquesta obligació els contribuents que tenen més d’un pagador i sempre que la suma del segon o dels restants pagadors sigui superior a 1.500 euros.

Obligats

Sí que estan obligats a declarar aquells contribuents que tot i tenint rendes del treball inferiors als 22.000 euros anuals, s’hagin aplicat deduccions per inversió en vivenda, per compte estalvi-empresa, per doble imposició internacional, així com reduccions en la base imposable per aportacions a plans de pensions, a mutualitats de previsió social, a plans de previsió assegurats o a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

Nou sistema de finançament autonòmic

Des del col·lectiu de tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha), el seu secretari general, José María Mollinedo, ha indicat que aquesta campanya de la renda és la primera que es fa amb el nou sistema de finançament autonòmic, que cedeix el 50% de la recaptació de l’IRPF a les comunitats autònomes.

A més, tres d’elles, Madrid, la Rioja i la Comunitat Valenciana, han introduït canvis en l’escala autonòmica de l’impost.

També és la primera campanya de renda en què s’ha de declarar d’acord amb la denominada ‘llei Beckham’, que va derogar el Govern i que permetia als treballadors estrangers amb rendes superiors als 600.000 euros tributar al 24%. Ara ho faran al 43%, el marginal màxim de l’impost.

Ajudes al transport

Igualment, per primera vegada les ajudes al transport que atorguen les empreses als seus treballadors no es consideren renda del treball a efectes de l’IRPF fins a un import màxim de 1.500 euros, al mateix temps que s’eleva fins a 15.500 euros el límit exempt de tributació a l’IRPF per a aquells desocupats que cobrin la prestació per desocupació com a pagament únic per obrir un negoci.

Aquesta és també la primera campanya de renda després de l’increment l’any passat de la tributació de les rendes de l’estalvi, que van passar d’un tipus del 18% al 19% fins a guanys de 6.000 euros i del 21% a partir d’aquesta quantitat, i també com a novetat, els contribuents podran aplicar-se la deducció del 10% per obres de rehabilitació de la vivenda habitual.

El més llegit

I després