L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols continua insistint als ciutadans que viuen a la zona de l’Eixample de Llevant, per tal que assisteixin a les jornades de treball destinades al Projecte d’Intervenció Integral del Barri del Puig i Eixample de Llevant emmarcada dins del Pla de Barris.

Amb l’enunciat; “Tu també pots ajudar a millorar el Barri del Puig i Eixample de Llevant”, s’anuncien les tres jornades que estan programades pels dies 2, 8 i 15 de novembre per a les quals es pretén mobilitzar els veïns per tal que facin les seves aportacions i que puguin rebre tota la informació de primera mà.

Per tal de fer-ho planer, el consistori guixolenc, ha editat un fulletó, que es distribuirà porta a porta, fent una crida a la participació tot facilitant informació tant sobre les jornades com les vies d’informació prèvia que reproduïm textualment:

Que són les Jornades Urbanístiques de Treball?

És un procés participatiu que facilita el debat entre polítics, tècnics i veïns del Barrí del Puig i Eixample de Llevant. L’objectiu és aconseguir el consens, responsabilitzant-se conjuntament d’un projecte comú que
tracta de rehabilitar el barrí i recuperar la importància estratègica que té en el nucli urbà de la ciutat.

Quines són les prioritats?’

Les cinc prioritats d’actuació segons el criteri tècnic són la pavimentació, la xarxa d’aigua potable, la xarxa de recollida d’aigües residuals, l’enllumenat públic i la xarxa de recollida d’aigües pluvials.

Respecte la xarxa d’abastament d’aigua potable i a la de clavegueram, cal dir que, l’antiguitat i la tipologia (secció i material) de les canalitzacions fa recomanable la seva renovació en gran part de l’àmbit d’actuació. En aquesta diagnosi queda reflectit en plànols l’estat actual d’aquestes xarxes.

Com, quan i on?

Podeu participar en la presa de decisió sobre la rehabilitació del Barrí del Puig i eixample de Llevant.
Només heu de venir i participar en les Jornades Urbanístiques de Treball que tindran lloc els dies 2, 8 i 15 de novembre de 2011, a les 20:30 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Placa del Mercat, 6-9).

On em puc informar?

Visitant el web wwwguixols.cat/web/pla-de-barris o enviant  un correu a pladebarris@guixols.cat. També  podeu trucar al telèfon 972 327 019 o dirigint-vos a la Casa Albertí (CI Penitencia, 10).