I després

El Síndic de Sant Feliu assisteix al III Recull d’Informes al Parlament

Compartiu aquesta història

El Síndic de Greuges de Sant Feliu de Guíxols, José Luís Mayo, va assistir a l’acte de presentació del III Recull d’Informes al Parlament que va va estar presidit per la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, i la síndica de Vilafranca del Penedès i presidenta del FòrumSD, Glòria Valeri. A la cita van assistir-hi el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Manel Bustos, el membre de l’executiva de l’Associació Catalana de Municipis, Albert Batalla i el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.

Un 65% de les queixes presentades davant els síndics locals de tot Catalunya al llarg de 2010 s’han tancat amb decisions favorables a la ciutadania. Aquesta és una de les principals conclusions del III Recull d’Informes del FòrumSD, l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, que es va presentar el passat 14 de desembre al Parlament de Catalunya i al qual va assistir com a membre del Fòrum el síndic de Sant Feliu de Guíxols, José Luis Mayo Gutiérrez.

Al llarg de 2010, els síndics locals han fet 14.679 actuacions, el doble que durant l’any 2009. Les queixes tramitades han estat 2.990, de les quals 145 han estat actuacions d’ofici. Les recomanacions dels síndics als ajuntaments suposen fer-los arribar idees que proposen millores en les normatives locals i en els protocols de funcionament, d’acord amb els drets fonamentals de la ciutadania. De les recomanacions emeses, un 71 % han estat acceptades pels consistoris.

Trànsit i mobilitat (15%), urbanisme (11%), fiscalitat (10%), medi ambient (9%) i serveis socials (9%) són les principals matèries de les queixes formulades pels ciutadans al 2010. De totes maneres, la tendència està canviant i es força probable que en futurs informes es noti un increment de les denúncies derivades de les retallades i la crisi.

El III Recull d’Informes dona testimoni de la feina duta a terme, en l’àmbit local i de forma permanent, pels síndics. I com les actuacions, la tramitació de les queixes de la ciutadania, les recomanacions i les actuacions d’ofici són fetes des de la independència institucional en que els síndics desenvolupen les seves funcions. També ho fan des de la comprensió de la funció que les administracions locals han de complir envers la ciutadania intentant plantejar solucions amistoses, o des de la força de la raó, de la llei i de l’equitat, tot treballant per assolir la millor administració possible.

Els síndics tenen la funció de defensar els drets de la ciutadania del seu propi municipi. Les seves competències són d’àmbit local: les llibertats públiques i els drets fonamentals de la ciutadania, els drets humans de proximitat i els drets econòmics i socials, d’acord amb la normativa vigent.

Aquest mateix informe es va presentar a la ciutat de Girona, el passat divendres dia 13, sota la presidència de la Sra. Glòria Valeri, presidenta del FòrumSD, amb la col•laboració del Sr. Ramon Llorente, Defensor de la Ciutadania de Girona i Frederic Prieto, Síndic de Cornellà.

També van assistir-hi el president de la Diputació de Girona, Sr. Jaume Torramadé i el Sr. Carles Puigdemont, Alcalde de Girona, que van destacar la feina dels Síndics i Defensors Locals. També van ser-hi presents els Síndics de les poblacions gironines que compten amb aquesta institució: Sant Feliu de Guíxols, Figueres, Girona, L’Escala, Palafrugell, Palamós, Ripoll, Sant Jordi Desvalls i Salt.

El més llegit

I després