I després

Es publiquen les bases per participar en les exposicions de 2012 al pati de l’Ajuntament

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols convoca als artistes i associacions per tal de fer la selecció que conformarà el programa d’exposicions al pati de la casa consistorial durant l’any 2012, que es farà a partir de les propostes rebudes, de l’interès que pot generar a la Ciutat i de la disponibilitat de calendari..

Cal que els col•lectius estiguin en el registre d’associacions i que els artistes acreditin ser nascuts a Sant Feliu de Guíxols, tenir-hi fixada la seva residència o bé desenvolupar-hi l’activitat artística que es vol exposar amb la documentació corresponent.

Per participar en la selecció cal entrar una sol•licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, degudament complimentada, a més d’una fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol•licitud i, en el cas de les associacions, acreditar estar en el registre d’associacions.

També cal adjuntar un dossier que detalli el concepte del treball que es vol mostrar i l’esquema gràfic de l’exposició així com el currículum de l’artista o bé treballs que mostrin el desenvolupament de l’associació i presentar-ho entre el 25 de gener i el 18 de febrer.

Es nomenarà una comissió per fer la selecció de les propostes d’exposició i el calendari que es repartirà en quinzenes, de dilluns a diumenge i que tant el muntatge com la vetlla de les exposicions aniran a càrrec dels escollits

El 24 de febrer es farà pública la relació de projectes que es considerarà, seguint diversos criteris i paràmetres i que poden tenir un major interès per al conjunt dels ciutadans. La consulta es podrà fer a través de la pàgina web: www.guixols.cat o bé trucant al telèfon 972 82 01 67.

El més llegit

I després