Solidaritat Catalana per la Independència (SI) denuncia a l’Ajuntament de Palamós pel fet de rescindir el contracte a un dels seus dirigents a Sant Feliu (Joan Serra), que havia guanyat les oposicions per a una plaça d’auxiliar d’administració general a l’Àrea de Serveis Econòmics per adjudicar-la, al cap de 15 dies, a Carme Farrés, germana de l’alcaldessa, Teresa Ferrés, que havia quedat pel darrera en la prova de mèrits per accedir a aquest lloc de treball.

El SI considera en la seva denúncia que, el fet que el contracte s’hagi fet a càrrec del primer tinent d’alcalde i regidor de Recursos Humans i Hisenda Joan Gea, no vol dir que no es produís cap incompatibilitat ni s’incorregués en un possible cas de prevaricació per nepotisme en concedir la plaça, interinament, durant tan sols 15 dies i fer  la misteriosa substitució a favor de Carme Farrés després del període de només dues setmanes quan, en les bases publicades, queda constància que es feia una contractació per necessitats del servei.  

Finalment, exposen que el desè punt de les bases diu clarament que “el cessament del personal nomenat interinament o contractat laboral tindrà lloc en finalitzar el termini previst inicialment, en proveir-se definitivament la plaça vacant, si és el cas, o per qualsevol altra causa prevista a la normativa vigent”.

A continuació es pregunten: És el fet que la germana de l’alcaldessa s’hagi de col·locar, tant sí com no, definible com a qualsevol altra causa quan la plaça vacant ja l’ocupa la treballadora que està de baixa temporal?

Finalment, conclouen que molt es temen que estem davant d’un cas de prevaricació i nepotisme en el qual s’han subvertit les bases i la justesa del procés de selecció.