L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar inicialment al Ple de gener les noves bases reguladores de les subvencions de caràcter esportiu, que incorporen com a novetat enguany el criteri la perspectiva de gènere. En les noves bases s’atorgarà un plus en les subvencions a les fitxes femenines, pel fet que actualment a la ciutat hi ha més nens que nenes practicant esport.

Segons explica el regidor d’esports, David Oliveras, “el criteri de valoració per gènere dona compliment a la moció plenària de finals del 2021 -aprovada per unanimitat de tots els grups municipals- que donava impuls a la igualtat”.
“La intenció de l’Ajuntament és la d’ajudar a les entitats esportives de la nostra ciutat que tenen esport de base, de puntuar i donar més subvenció a totes les esportistes femenines, ja que veiem que hi ha un decalatge entre l’esport masculí i femení. El que es vol és equiparar pel que fa a gènere i creiem que s’ha d’afavorir als clubs que realment ho porten a terme perquè puguin tenir més eines econòmiques”, destaca el regidor.

Com en d’anteriors convocatòries, les bases es divideixen en dues línies, una que subvenciona les despeses generals de promoció i foment de l’esport en les que incorren les entitats esportives, i una segona, que fa referència a subvencions per al finançament de les actuacions generals de promoció i foment de l’esport de base, amb perspectiva de gènere.