I després

El Ple de Sant Feliu de Guíxols acorda el cartipàs i defineix les funcions del Govern Municipal

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va celebrar el passat dijous 11 de juliol el Ple Extraordinari i Urgent en el qual es van determinar les atribucions i delegacions dels diferents regidors i regidores del Govern Local, després que el 15 de juny passat se celebrés la constitució formal del nou Consistori.

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va celebrar el passat dijous 11 de juliol el Ple Extraordinari i Urgent en el qual es van determinar les atribucions i delegacions dels diferents regidors i regidores del Govern Local, després que el 15 de juny passat se celebrés la constitució formal del nou Consistori.

En el Ple, a banda de les funcions de l’Alcalde i les assignacions en diferents organismes en els quals participa l’Ajuntament, es van establir tres grans figures coordinadores-directives: Economia i Organització a càrrec de Josep Melcior Muñoz, Coordinació de territori dirigida per Josep Saballs, i Atenció a les Persones gestionada per Núria Cucharero.

D’aquests tres grans àmbits, coordinats per les persones esmentades, en surten les atribucions i competències dels regidors i regidores delegats —gestió de medi natural, participació ciutadana, neteja, acció social, urbanisme, patrimoni, educació, entre altres.

En el mateix Ple es va determinar el sistema retributiu que rebran els càrrecs electes amb dedicació exclusiva i parcial:

•Alcalde, 95% de la jornada: 50.244,44 euros
•Tinent d’alcalde, 100%: 47.282,00 euros
•Tinent d’alcalde, 95%: 42.422,00 euros
•Tinent d’alcalde, 95%: 42.422,00 euros

La resta de regidors de Govern poden percebre imports — en euros, i en parèntesi, el màxim remunerables al mes— per assistència a les session següents:

•Ple: 425 euros (1)
•Junta de Govern Local: 40 (3)
•Comissió Informativa: 65 (2)
•Junta de Portaveus: 150 euros (1)
•Consell de Govern: 350 (3)
•Mesa de contractació: 180 (2)

A continuació podeu consultar l’atribució definitiva de funcions:

•Carles Motas López, Alcaldia.
Atribucions pròpies del l’Alcaldia:

-Planificació Urbanística
-Gestió Pressupostària
-Subvencions
-Projectes estratègics de ciutat
-Comunicació

•Josep M. Muñoz, Direcció i Coordinació de l’Àmbit d’Economia i Organització:

-Serveis Econòmics
-Organització i Recursos Humans
-Serveis Administratius Centrals
-Administració Electrònica
-Gestió Documental
-Patrimoni Cultural

•Josep Saballs Balmaña, Direcció i Coordinació de l’Àmbit de Territori:

-Urbanisme i Habitatge
-Xarxes de serveis municipals
-Subministraments
-Contractació i Patrimoni
-Festival Porta Ferrada

•Núria Cucharero Mayol, Direcció i Coordinació de l’Àmbit d’Atenció a les Persones:

-Turisme
-Esdeveniments de ciutat
-Activitats culturals

•Laura Serrano Gálvez: Acció Social -Inclusió i Habitatge Social-, Igualtat i Salut.

•Salvador Calabuig Serra: Participació Ciutadana, Sistema d’Informació Geogràfica SIG, Educació, Escola de Música i Agermanaments.

•Ernest Asurmendi Nátera: Ocupació Via Pública, Mobilitat, Vialitat, Policia Local, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.

•Fina Cosp Iglesias: Edificis Municipals, Transports Públics, Envelliment Actiu, Biblioteca i Centres Cívics.

•David Oliveras Sala: Esports i Joventut.

•Manolo Ortega Reyes: Brigada i Manteniment de Via Pública.

•Mari Fe Larragay Ramos: Gestió de Medi Natural i Animals Domèstics, Parcs, Jardins i Cementiri.

•Tili Ribera Canaleta: Neteja i Recollida i Tractament de Residus.

•Sònia Bartomeu Titos: Comerç, Empresa i Ocupació.

 

El més llegit

I després