I després

El passeig de Sant Feliu viu un estiu de paisatges de tardor amb fulles caigudes

Compartiu aquesta història

Molts no recorden un juliol i agost amb les catifes de fulles mortes al passeig provocant paisatges més propis de l’octubre que dels mesos estiuencs.

Hem escoltat diverses versions sobre les causes. Una que el rec no funciona, un altre que les empreses que poden puntualment el plàtans del passeig, uns ho fan perquè l’arbre creixi més vertical i unes altres perquè ho faci amb més frondositat i fins i tot que hi ha la possibilitat que una plaga de les que ataquen els arbres estigués fent acte de presència..

Finalment, hem consultat a un tècnic de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament per tal d’aportar l’opinió d’un expert i ens comentava que, tot i que algun s’ha mort, la majoria dels arbres del passeig gaudeixen de bona salut i que la causa ve originada per l’excés d’aigua de pluja caiguda al juliol acompanyada, posteriorment, de vent de tramuntana, que no és habitual tanta aigua en aquest mes i que això ha accelerat el procés vital dels arbres en tractar-se d’una climatologia atípica. És el que els especialistes anomenen un estrès híbrid.

També comentava que la zona més afectada per aquest símptoma és la dels jardins Juli Garreta que, a més de la pluja, estan envoltats de gespa que els ha proporcionat més humitat i que, en estar més a prop del mar, també pateixen els efectes afegits de la salabror del mar.

Quant al rec, ens comentava que varen haver-hi fileres en les quals es va actuar instal·lant el rec soterrat i que en algunes ocasions sí que es provocaven embussos però que no hi ha motius aparents per estar preocupats ja que la lògica s’imposa i els motius estan clars.

I ja que hi érem li comentàvem que, després de veure que s’ha serrat algun pi dels jardins Juli Garreta i veient les figures espectaculars i la inclinació d’alguns, que si tenen previst fer noves actuacions, a la qual cosa contestava que els pins tenen una gran resistència i no es detecten perills evidents malgrat la seva espectacularitat.

Afegia que els pitjors moments foren un tornado que el 2005 en va malmetre alguns i la nevada del 2010 que va ser excepcional. Assegura que, en funció del temps i dels diners assignats, es fa la poda tot buidant les capçades per tal de fer minvar l’efecte vela provocat pel vent de tramuntana, garbí etc.


El més llegit

I després