Segons informa el DDG – Les dades demogràfiques (font: Direcció General per a la Immigració, xifres provisionals a 1 de gener de 2012) destaquen que Palamós amb un total de 17.932 habitants, té un nombre de població immigrant de 2.847 persones, el 15,9%. A Palamós conviuen un total de 78 nacionalitats diferents, de les quals les procedències més representades són les de Marroc, amb 948, un 33,3%; Bolívia, amb 164 persones, un 5,8%; Colòmbia, amb  137 persones, un 4,8%; Hondures, amb 122 persones, un 4,3%; i Equador, amb 119 persones, un 4,2%.
Els dos col·lectius més nombrosos són els d’origen llatinoamericà i el d’origen marroquí (tots dos oscil·lant sobre el 30 % del total de la població estrangera). El tercer col·lectiu més nombrós és el de persones que pertanyen a la Comunitat Europea (cap al 18%). Les nacionalitats més nombroses d’aquest col·lectiu són: la romanesa (117 persones 4,1%), la italiana (103 persones 3,6%) i la francesa (85 persones 3%).
Per aquest motiu, l’Ajuntament té el Servei d’Acollida i Ciutadania, que està adreçat a totes les persones amb l’objectiu principal de seguir potenciant a la vila el valor de la convivència i, per tant, a l’atenció directa a totes aquelles persones nouvingudes, i s’organitzen jornades sobre el coneixement de l’entorn, i també per a les persones autòctones, amb la realització de programes de sensibilització.