Estem acostumats a veure estadístiques sobre l’atur a nivell nacional o fins i tot dades de Catalunya, però no és gaire sovint veure números a nivell local. La web foro-ciudad.com ens mostra ara aquestes dades estadístiques per Sant Feliu de Guíxols.
Segons aquesta web, a la nostra localitat, l’atur ha baixat el mes de juliol en un 2,42% situant-se en 1535 persones a l’atur i incorporant al món laboral a 38 persones respecte a mesos anteriors, també reflecteix que l’atur, a Sant Feliu, el 2014 ha baixat, fins ara, en un 4,12%.
Aprofundint una mica més podem comprovar que, el mes de juliol, l’atur en els homes puja un 0,5% (4 homes més a l’atur) i que en les dones baixa un 5,44% (42 dones han trobat feina).
En les franges d’edat, la que més pateix es la de majors de 45 anys amb 770 aturats seguida ben a prop de la compresa pels de 25 a 44 anys amb 702 persones a l’atur i, finalment, els menors de 25 anys amb 63 aturats.
Els aturats per sectors; el de serveis compta amb 899 aturats, construcció amb 401 i la industria amb 104 persones a l’atur.
A continuació trobareu el quadre estadístic de l’atur a Sant Feliu de Guíxols més detallat:

atur-sfg atur-tendencia-sfg