I després

Govern i PSC repliquen a TSF les declaracions sobre la sentència

Compartiu aquesta història

Davant de la Sentència emesa pel Jutjat del Contenciós núm. 2 de Girona en referència a la figura del vicealcalde de Sant Feliu de Guíxols i després de la informació anterior d’aquest web en referència a la nota difosa pel grup que va interposar la denúncia (Tots per Sant Feliu), el Govern de Sant Feliu de Guíxols n’ha difós una altra en la qual fa, textualment, les següents reflexions:

Primera.- La Sentència deixa ben clar en el seu apartat primer que el pacte al qual van arribar PSC i CiU després de les passades Eleccions Municipals no tan sols és legítim sinó perfectament legal des del seu primer moment, en data 16 de juny de 2011 –primer paràgraf del fonament de dret segon de la Sentència-. No podem deixar de mostrar la màxima sorpresa davant del qüestionament que s’ha fet del pacte per part del grup Tots per Sant Feliu i la manca de sentit democràtic que això demostra.

Segona.- La Sentència deixa ben clar que des del novembre de 2011 fins a l’actualitat qualsevol tramitació administrativa referent a aquesta qüestió és impecable. El vicealcalde va prendre possessió a tots els efectes el 24 d’octubre de 2011 i, per tant, tot el qüestionament que ha fet el grup de Tots per Sant Feliu des d’aquesta data fins a l’actualitat -més de nou mesos- ha estat menystenir la veritat i per tant menystenir la ciutadania.

Tercera.- Que l’única qüestió formal manifestada per la Sentència ja va estar reconeguda i resolta recentment pel Ple municipal. En aquest sentit, i tan sols per al període que va entre el 16 de juny de 2011 i el 24 d’octubre del 2011, la Sentència confirma el que ja havia establert el Ple municipal en referència a la manca de publicació de l’Acord del Ple de 31 de juny en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i la seva exposició en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

Aquesta manca de publicació i l’exposició al taulell de l’Ajuntament és l’única formalitat que durant aquell període li va mancar a l’actuació administrativa en tota aquesta qüestió.

Quarta.- Que la Sentència reconeix que la correcció d’aquestes formalitats s’ha realitzat. La Sentència desestima radicalment els insistents intents de Tots per Sant Feliu durant el judici per tal que no es tinguessin en compte aquestes esmenes.

En aquest sentit la Sentència expressa que no es poden desconèixer, i que les formalitats quedaran corregides passats els 15 dies –que encara estan en curs- d’exposició al públic.

Cinquena.- El Govern de la Ciutat vol manifestar que després de tot un any de polèmica l’únic retret que pot articular Tots per Sant Feliu a un any de govern és “no haver penjat un acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament”.

El Govern vol expressar que totes les insinuacions de motius espuris que s’havien fet entorn del pacte van quedar desmantellats quan Pere Albó va fer el gest de renunciar al seu sou amb la clara voluntat d’enfortir el govern de coalició i eliminar qualsevol dubte sobre l’honorabilitat que va guiar la constitució del pacte.

Sant Feliu de Guíxols a 20 de juliol de 2012.

El més llegit

I després