I després

CESPA culpa de la vaga al sindicalista de CCOO, Xavi Vives

Compartiu aquesta història

La vaga de recollida d’escombraries a Sant Feliu continua tot i que, des de la obligació del compliment dels serveis mínims i la presència policial que escorta els camions, ha millorat ostensiblement en els punts estratègics. El pas dels dies i les reivindicacions de CCOO, contemplades com a capritxoses egoistes i, a votles surrealistes, fa que s’obrin escletxes entre els treballadors d’altres sindicats.

L’empresa assenyala directament el sindicalista gironí Xavi Vives com a l’instigador d’aquesta i altres vagues com una persona que té una fixació personal amb Sant Feliu quan, asseguren, que estan negociant amb normalitat amb altres esferes del mateix sindicat mentre, Vives, va fent declaracions pel seu compte que s’allunyen de la realitat.

Recordem que l’empresa assegurava dissabte que, quan estaven a punt d’arribar a un acord, el divendres, el sindicalista gironí es va despenjar amb la demanda d’acomiadament dels treballadors de la plantilla que no havien secundat la vaga (la majoria afiliats a la UGT) a la qual cosa l’empresa es va negar.

També asseguren que hi ha pressions als treballadors que es volen incorporar a la feina que estan perdent la por arrel de la protecció policial facilitada als camions de recollida per la qual cosa esperen que el conflicte es vagi diluint, que la totalitat de la plantilla entri en raó i acudeixin a la feina per tal de restituir els serveis a la ciutat pels quals estan contractats.

La nota difosa per l’empresa, havent dinat, aquest diumenge, diu textualment:

1. L’afirmació del Sr. Xavi Vives de CCOO referent a que l’empresa ha portat escombriaires d’altres municipis per reforçar els serveis mínims és totalment FALSA.

2. Donada la dimensió i situació actual del municipi, l’empresa ha hagut d’incrementar els serveis d’inspecció de l’estat del carrer amb personal propi que en cap cas donen ordres als treballadors que realitzen els serveis mínims, ni realitza cap tasca pròpia dels serveis, garantint així el dret a la vaga. Aquests inspectors només informen sobre l’estat del carrer per tal de garantir-ne tant la seguretat, com el nivell de salubritat adequat per als ciutadans, donant compliment a allò establert en l’Acta d’Inspecció de l’Agència Catalana de Salut de data 20 de juliol de 2012 i l’Ordre del Dep. d’Empresa i Ocupació de data 11 de juliol, que són les que regulen el volum i tipus de serveis mínims que s’han de prestar.

3. En relació a les declaracions del Sr. Xavi Vives de CCOO en les que comenta que els treballadors podrien cobrar “fins 2 quilos al mes, si així ho fixés el conveni”, volem fer constar que aquest tarannà i to, és justament l’origen del conflicte que aquest senyor ha mantingut tots aquests anys en aquest Municipi.

Totes les negociacions les ha basat sempre en processos reivindicatius abusius, desproporcionats i mai amb la bona fe, respecte i igualtat negociadora.

Les condicions salarials i socials actuals d’aquest col·lectiu són el resultat d’amenaces de vaga continuades, sempre obtingudes en períodes crítics per al Municipi, tal i com està succeint aquests dies. La forma de procedir i actuar sempre ha estat amb un egoisme absolut en relació al ciutadans de Sant Feliu, el seu Ajuntament i també de cara a l’empresa concessionària.

4. L’empresa continua en disposició de resoldre el conflicte amb els treballadors sempre i quan es respecti la legalitat vigent i no es generin nous conflictes degut a noves demandes abusives que no corresponen al motiu de convocatòria de la vaga. D’aquesta manera CESPA ho està transmetent dia rera dia a la Direcció de CCOO Catalunya i de l’estat Espanyol.

Finalment, l’empresa afegeix que lamenta que CCOO vulgui donar continuïtat a aquest estrany escenari que a hores d’ara, a banda d’afectar greument des del primer dia a tots els ciutadans del Municipi de Sant Feliu de Guíxols, ara fins i tot ja manté desconcertada a una bona part de la plantilla que també es troba lligada i gairebé obligada a mantenir-se en aquesta situació.

El més llegit

I després