I després

El govern puntualitza la informació del Club Nàutic

Compartiu aquesta història

Fa uns dies reprodiem en aquest web una notícia que publicava el Diari de Girona a la qual l’Equip de Govern vol aportar la seva perspectiva amb la publicació de la següent nota:

“Davant la nota apareguda als mitjans de comunicació referent a l’expedient obert al Club Nàutic per part de l’Ajuntament, l’actual Equip de Govern vol fer explícit el seu compromís i predisposició en l’agilització del procés.
La concatenació dels tràmits ha estat la següent:
El 14 de desembre de 2010 l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va denegar la legalització de la planta intermitja o de forjat sanitari del Club Nàutic.
Fins el 28 d’abril de 2011, per tant pocs dies abans de les eleccions, el regidor de Disciplina Urbanística sr. Xargai de Tots per Sant Feliu no decideix obrir expedient de restauració de la realitat física alterada al Club. En aquell moment no es contempla cap expedient sancionador. El decret es signat per el aleshores alcalde Sr. Motas. Uns dies després, el Club Nàutic va presentar recurs contenciós i també sol·licitud de mesura cautelar.

Amb la mesura cautelar, el Club Nàutic va demanar al jutjat que mentre es tramitava el recurs contenciós ordenés a l’Ajuntament la suspensió del procediment de restauració, així que la decisió va passar a mans de la justícia.

Durant aquest temps que el jutjat ha tardat en denegar la mesura cautelar de suspensió al Club Nàutic, l’Ajuntament va demanar un informe independent al Serveis Jurídics de la Diputació de Girona i va dictar un decret el 25 d’abril de 2012 en el qual advertia al Club Nàutic que no podia utilitzar aquell espai per no disposar de llicència, a la qual cosa, el 10 de maig el Club Nàutic responia que havia clausurat la planta.

Finalment el 19 de setembre de 2012, la justícia denega la mesura cautelar de suspensió presentada pel Club Nàutic. La comunicació del jutjat es va rebre el dia 25 de setembre, i immediatament la regidora de Disciplina Urbanística Dolors Ligero, dicta dos decrets, signats per en Pere Albó com a alcalde accidental, en els quals s’insta al Club a la restauració de la realitat física alterada, que significa que el Club ha de retornar l’espai a un forjat sanitari i per tant, clausurar totes les entrades, i un segon decret en el qual va obrir un expedient sancionador al Club basant-se en l’ informe que s’havia demanat al Servei Jurídic de la Diputació de Girona de data 14 de maig de 2012, en el qual es valora com a greu el tipus d’infracció.

Per tal que hagi la màxima transparència en el procés i evitar qualsevol suspicàcia, s’ha nomenat com a instructor de l’expedient l’advocat de l’Ajuntament de Blanes a qui se li ha demanat que en breu proposi la sanció a aplicar”.

El més llegit

I després