I després

EL GOVERN PRESENTA EL PRESSUPOST PEL 2018

Compartiu aquesta història

El Govern de Sant Feliu de Guíxols ha presentat el matí d’aquest dilluns el pressupost del 2018, que portarà a aprovació en el Ple Municipal Extraordinari d’aquest mateix vespre. I, segons declaraven, ho fan donant continuïtat a la voluntat de tenir els números de la corporació aprovats abans de finalitzar l’any en curs, de manera que siguin operatius des de l’inici del mes de gener.

El pressupost serà de 28.194.446 euros, un 1,66% superior a l’any passat (27,734,081), un increment de gairebé mig milió d’euros (460.265 euros). Es tracta d’un pressupost dividit en tres grans blocs (el propi Consistori, l’Escola de Música i l’Emissora de Ràdio).

Des de l’Equip de Govern s’ha respectat el compromís de no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania, i per tant, els principals tributs locals no s’apugen, seguint la tònica de congelació que ha estat marca d’aquest govern.

En el capítol d’ingressos es percep un increment en la recaptació de l’Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) de 195,400 euros. Aquest increment és gairebé el doble respecte l’any passat (+89,63%).

Si bé es percep una disminució en els ingressos d’un gairebé 4% de l’Impost de Béns Immobles (-3,98%), degut a la desaparició de la regularització cadastral, el nivell d’increment queda compensat amb la resta de tributs, que es basen en una millora de la situació econòmica.

Es lliga aquesta voluntat amb l’interès d’una recerca de noves vies de finançament, un control en els ingressos i un seguiment detallat de la gestió administrativa, de cara a garantir ingressos sense apujar impostos.

El Govern guixolenc segueix amb la tònica de controlar la despesa pública, però al mateix temps, amb el compromís de reflectir al carrer tota l’acció que vol portar a terme. Els compromisos legals i acordats amb el personal de l’Ajuntament fa que es consolidi l’increment de l’1% (del 2017) i es faci una previsió d’un 1,25% (del 2018) en el capítol de personal. Hi ha un treball de millora de la realitat administrativa de les eines de gestió, recursos humans, i d’una transformació de l’organització. Té això el seu paral.lelisme en els organismes autònoms (l’Escola de Música i la Ràdio).

A través de mecanismes de control estricte de la despesa, la planificació a curt, mig i llarg termini, la priorització d’objectius i l’estratègia es permet que l’Ajuntament tingui un horitzó de funcionament òptim, i mantenir un nivell d’inversió alt.

El govern local és especialment sensible a incrementar la partida pressupostària a les següents àrees: acció social, educació, gent gran, habitatge, seguretat ciutadana i desenvolupament econòmic. També se segueix treballant, com ja es va fer amb anterioritat, amb la posada al dia de l’administració, la reorganització interna, les polítiques de transparència i la voluntat de materialitzar projectes estratègics que facin que la ciutat tiri endavant.

El més llegit

I després