I després

El govern de SFG modifica el POUM per definir les possibilitats de l’oferta hotelera a la Ciutat

Compartiu aquesta història

El govern de Sant Feliu va convocar dimarts una roda de premsa amb els mitjans de comunicació en la qual va fer una exposició de les modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a través de les quals preveu resoldre definitivament la futura configuració d’establiments hotelers a partir dels edificis dels germans Anlló, tot definint quins seran d’ús hoteler i les ampliacions que es poden fer a partir de les esmentades finques i les del seu entorn per tal d’ordenar la futura oferta hotelera a Sant Feliu a partir de les necessitats que els grups inversors han anat plantejant en les seves exposicions.

Ja era de domini públic que hi havia 3 hotels que continuarien la seva activitat hotelera com eren les Noies i Rex-1 de la rambla portalet i Panorama, als quals s’hi ha afegit l’Hotel Regina que té la possibilitat de créixer a través d’uns solars annexos (també propietat dels germans Anlló) que van fins el carrer de l’Algavira que albergaven el menjador comú de tots els hotels de la propietat d’aquest àmbit.

Pere Albó comentava que el que s’ha fet és adaptar-se a la demanda dels inversors sense haver de renunciar a res amb la intenció de comptar amb una oferta atractiva i realista que permeti la creació de riquesa, la recuperació de les places hoteleres i la regeneració del centre de Sant Feliu.

Joan Vicente també destacava que els edificis particulars que hi ha entre aquestes finques gaudirien d’un plus en el cas de reconvertir-se en hotelers gaudint d’una ampliació del seu sostre edificable (una planta més) així com de fondària que podria arribar fins els 15 metres.

Es determinaven com a residencials altres finques com ara les de l’Hotel Mediterráneo, a tocar de la Casa Albertí, per les poques possibilitats hoteleres que ofereix, així com l’Hotel Montserrat, de la rambla Portalet, a tocar de la Cambra de Comerç i l’Hotel Regente del carrer de la Creu, a tocar de la farmàcia Ruscalleda, que s’ha de convertir en habitatge social que podria acollir un alberg de joventut o bé destinar-lo a la gent gran amb la possibilitat d’ús dels baixos com a equipament de caire social.

També s’amplien les possibilitats amb la zona del Trust (actual nau de Metropol Nàutica del carrer Bourg de Peage) i l’ampliació d’un hotel del qual encara no ha transcendit el nom.

Joan Alfons Albó va declarar que tot plegat s’està posant en ordre de desfilada amb la intenció que, quan la situació econòmica millori, tota aquesta feina estigui a punt per tal de donar un impuls econòmic a Sant Feliu al temps que es resol definitivament el tema Anlló, que fa deu anys que cueja i que, en pocs mesos (octubre), s’ha d’enllestir atès que hi ha grups, tant d’aquí com estrangers, interessats a invertir a la Ciutat.

 

El més llegit

I després