El govern de la Ciutat ha enviat una nota als mitjans ofereix les dades que ja va anunciar fa dues setmanes Joan Alfons Albó en el programa Línia amb l’alcalde i que ara ens arriba amb els números exactes segons les quantitats que havien sol·licitat als responsables d’intervenció:

D’acord amb la informació subministrada per l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament, en data 22 de juliol les obligacions pendents de pagament de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ascendeixen a 6.777.544,48€, de les quals 4.040.149,43€ corresponen a obligacions del pressupost corrent, 793.566,37€ corresponen a obligacions del pressupost tancat, 1.956.673,85€ corresponen a operacions no pressupostàries i 12.843,81€ són pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva.

El divendres dia 22 de juliol l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols disposava en la seva tresoreria d’un total de 2.437.279,07€. Val a dir que el mes de juny aquesta quantitat era de 4 milions d’euros i s’han utilitzat per pagar altres factures acumulades (obres mercat municipal…). Com exemple a data d’avui devem tot l’any a l’empresa de neteja viària (aproximadament 300.000€ al mes, multiplicat pels 7 mesos comptant el present), els mateixos mesos a l’empresa que realitza la neteja dels edificis municipals (inclou les escoles) o a qui fa el manteniment de l’enllumenat, a banda d’altres deutes.

 Val a dir, que aquest mes d’agost haurem de pagar els 690.618,92€ que correspon a personal, més els 30.400 € de lloguers, els 223.000,00€ de subministraments, 47.983,98€ corresponents a amortitzacions i interessos…fins sumar un total de 1.102.244,94€.

L’any 2010 es van acumular 2 milions d’euros en morositat.

Què fem?. Volem deixar de ser el morós número 1 de Sant Feliu de Guíxols. Hem començat un pla de pagament (d’aquí que ara ja no hi hagi 4 milions d’euros en cash), on es dóna preferència a aquells subministradors que no tenen deutes amb l’Ajuntament i que alhora són de dimensions petites i mitjanes i anem avançant. Paral·lelament s’ha iniciat un pla d’estalvi, així com s’incideix en la gestió de la morositat i d’aquelles quantitats que ens deuen altres administracions. Ens en sortirem: sí, però la situació heretada és aquesta.

 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols