I després

El govern de Sant Feliu presenta l’estat de comptes i el deute reconegut

Compartiu aquesta història

El govern de la Ciutat ha enviat una nota als mitjans ofereix les dades que ja va anunciar fa dues setmanes Joan Alfons Albó en el programa Línia amb l’alcalde i que ara ens arriba amb els números exactes segons les quantitats que havien sol·licitat als responsables d’intervenció:

D’acord amb la informació subministrada per l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament, en data 22 de juliol les obligacions pendents de pagament de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ascendeixen a 6.777.544,48€, de les quals 4.040.149,43€ corresponen a obligacions del pressupost corrent, 793.566,37€ corresponen a obligacions del pressupost tancat, 1.956.673,85€ corresponen a operacions no pressupostàries i 12.843,81€ són pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva.

El divendres dia 22 de juliol l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols disposava en la seva tresoreria d’un total de 2.437.279,07€. Val a dir que el mes de juny aquesta quantitat era de 4 milions d’euros i s’han utilitzat per pagar altres factures acumulades (obres mercat municipal…). Com exemple a data d’avui devem tot l’any a l’empresa de neteja viària (aproximadament 300.000€ al mes, multiplicat pels 7 mesos comptant el present), els mateixos mesos a l’empresa que realitza la neteja dels edificis municipals (inclou les escoles) o a qui fa el manteniment de l’enllumenat, a banda d’altres deutes.

Val a dir, que aquest mes d’agost haurem de pagar els 690.618,92€ que correspon a personal, més els 30.400 € de lloguers, els 223.000,00€ de subministraments, 47.983,98€ corresponents a amortitzacions i interessos…fins sumar un total de 1.102.244,94€.

L’any 2010 es van acumular 2 milions d’euros en morositat.

Què fem?. Volem deixar de ser el morós número 1 de Sant Feliu de Guíxols. Hem començat un pla de pagament (d’aquí que ara ja no hi hagi 4 milions d’euros en cash), on es dóna preferència a aquells subministradors que no tenen deutes amb l’Ajuntament i que alhora són de dimensions petites i mitjanes i anem avançant. Paral·lelament s’ha iniciat un pla d’estalvi, així com s’incideix en la gestió de la morositat i d’aquelles quantitats que ens deuen altres administracions. Ens en sortirem: sí, però la situació heretada és aquesta.

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

 

El més llegit

I després