I després

Avançament de l’ordre del dia del Ple Ordinari d’aquest dijous a Sant Feliu de Guíxols

Compartiu aquesta història

 

 

Aquest dijous, a les 21:00 h, al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, se celebrarà el segon Ple de la legislatura corresponent al mes de juliol de 2011 del qual us avancem l’ordre del dia distribuïda en els següents punts:

 

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE JUNY DE 2011
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 13 DE JULIOL DE 2011 DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

4. CANVI DE PLURIANUALITAT DE LES OBRES DE L’ESCOLA DE MUSICA

5. APROVACIO DEL CONVENI PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES DE REFORMA DE L’ESCOLA DE MUSICA

6. ACORD DE PLE DE DATA 30 DE JUNY DE 2011 DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A INSTITUCIONS I ORGANISMES

7. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

8. FIXACIO DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2012

9. MOCIO PER RECOLZAR LA COMMEMORACIO DE LA DIADA DE L’11 DE SETEMBRE

10. CANVI D’HORARI DE LES SESSIONS DE LA COMISSIO INFORMATIVA DE RÈGIM INTERN, SERVEIS ECONÒMICS I SERVEIS PÚBLICS I DE LA COMISSIO INFORMATIVA D’URBANISME, HABITATGE I MEDI AMBIENT

11. SEGONA APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DE POUM QUE INCLOU DIVERSES MODIFICACIONS REFERIDES A DISFUNCIONS ENTRE LA REALITAT FISICA I EL PLANEJAMENT GRAFIC

12. ACCEPTACIO DE LES AJUDES INCLOSES AL PUOC – 2010 REFERIDES A LES OBRES DE REMODELACIO DEL MERCAT MUNICIPAL 2A FASE

13. PROPOSICIONS URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

 

Us recordem que la nostra emissora oferirà aquest Ple en directe i sense talls, el qual podreu escoltar (i baixar) en diferit des de l’apartat “A la carta” d’aquest web.

El més llegit

I després