I després

El Club de Mar de Sant Feliu ha d’obrir el pas i enderrocar la paret de Can Rius

Compartiu aquesta història

Segons informa el Diari de Girona, la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat ha resolt l’expedient pel tancament de l’accés públic a la zona marítimo-terrestre del Club de Mar de Sant Feliu de Guíxols imposant una sanció de 4.416 euros a la societat Turispania SA i ordenant-li l’enderroc d’una paret i l’eliminació d’una porta que impedeixen el trànsit de persones per aquest tram del camí de ronda.

A més, l’organisme de la Generalitat, que des de fa un parell ?d’anys té les competències del litoral, afirma que impedint aquest accés públic la societat fa un “incompliment de les condicions de la concessió d’ocupació de l’edifici Club de Mar”. La societat ha presentat un recurs d’alçada i defensa que paguen un cànon pel seu ús privatiu. D’altra banda, el grup municipal d’ICV, que ha treballat aquest assumpte, s’ha mostrat satisfet amb la resolució de la Generalitat, que “ha de servir perquè la gent reivindiqui un dels pocs espais del litoral de la Costa Brava que està tancat al públic”.

La resolució, per tant, estableix l’obertura de l’espai al públic i estableix la sanció econòmica multiplicant les potencials 20 persones que poden circular per aquest espai els 92 dies de juliol a setembre a raó de 0,60 euros per vianant. I això es multiplica per quatre, que són els anys de prescripció de les infraccions greus. La paret que ha d’enderrocar es troba pel costat de l’edifici de Can Rius, mentre que la porta o tanca que s’ha d’eliminar està al costat de l’antic búnquer de la Guerra Civil.

La Generalitat va obrir l’expedient sancionador el 2010 arran de dues inspeccions, el juliol i el novembre, que van certificar que s’impedeix el pas “dels accessos públics al mar i de la servitud de trànsit a la concessió” del Club de Mar. Malgrat les al·legacions de la societat gestora, l’expedient cita diferents documents que obliguen a la servitud de pas, com ara l’Ordre Ministerial del 28 de novembre de 1959 perquè s’hi construeixi un hotel: “(el concessionari) ha de permetre l’ús públic de l’embarcador i el pas per la terrassa per a l’exercici de la vigilància”. Així apareix successivament en diferents ordres i resolucions. També es concreta que la “Llei 22/1988 de costes vigent estableix que la zona de servitud de trànsit “haurà de deixar-se permanentment lliure per al pas públic peatonal””. I arriba a la conclusió que el tancament del pas públic és irregular i n’ordena l’obertura.

El portaveu d’ICV, Jesús Fernández, ha explicat que es van interessar pel tema quan el 2007 un pescador de canya que pescava en aquest espai en va ser expulsat. L’ecosocialista ha destacat la feina del partit els darrers anys perquè la reclamació d’aquest espai no quedés morta davant la passivitat de les institucions, a qui demana que “ara no es facin enrere” i executin la reobertura. Fernández també demana als partits polítics i a la població ganxona que facin seva la reivindicació. ICV, a més, va encarregar un informe jurídic l’any passat que constatava que una paret ja impedia el pas el 1982.

El més llegit

I després