I després

EDICTE PLA DE MILLORA URBANA BUJONIS NORD

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita inicialment per segona vegada el Pla de Millora Urbana de l’SMU-03 Bujonis Industrial Nord, redactat per FGA arquitectes, segons documentació presentada el dia 9 de maig de 2016 RE 5132, amb les condicions i esmenes que hauran de ser incorporades a la documentació que es porti per a la seva aprovació definitiva.

L’objecte del pla de millora urbana consisteix en reordenar el sector industrial de Bujonis Nord per tal de definir una trama viària més adaptada a la topografia i més ben articulada a la dels sectors adjacents (àrea comercial, accés a la urbanització Mas Trempat i polígon industrial de Bujonis Sud) i preservar d’aquesta manera el valor mediambiental del bosc d’en Rabell.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 18 de juliol de 2016 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra el referit pla de millora i el seu expedient a fi de poder presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns aportar en relació al mateix.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable al pla de millora urbana, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).

Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat, i a les xarxes socials facebook i twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

SEGONA.-

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita inicialment el Pla de Millora Urbana de l’SMU-03 Bujonis Industrial Nord, redactat per FGA arquitectes, segons documentació presentada el dia 9 de maig de 2016 RE 5132, amb les condicions i esmenes que hauran de ser incorporades a la documentació que es porti per a la seva aprovació definitiva.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que:

  • El mateix està a informació pública fins el proper dia 18 de juliol de 2016 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra el Pla de millora urbana i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar.
  • S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants del pla de millora urbana a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h).
  • Els interessats podran concertar entrevistes amb els tècnics redactors del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

Sant Feliu de Guíxols, 16 de juny de 2016

El més llegit

I després