Quatre equips mèdics de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Sant Feliu de Guíxols participen en la prova pilot d’implantació de la eConsulta, un nou canal de comunicació a través de la xarxa, una eina de consulta no presencial entre el ciutadà i el professional de salut (en un inici se centrarà en metge i infermera) que complementa l’atenció presencial. Aquesta nova funcionalitat ofereix un nou canal de comunicació per resoldre necessitats del ciutadà que no requereixin que professional i pacient comparteixin espai i temps.

L’accés a la eConsulta només es possible per mitjà de Cat@Salut La Meva Salut (lamevasalut.gencat.cat), fet que dóna la màxima seguretat i garantia de confidencialitat en la comunicació. D’altra banda, tota la informació i missatges d’eConsulta resten incorporats a la història clínica del ciutadà.

La doctora Soraya Ventura, referent de qualitat de l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Feliu de Guíxols, comentava a la nostra emissora, l’ús que es pot fer de la eConsulta:

  • Enviar consultes en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu. S’admeten fitxers annexos. Abans d’enviar la consulta es pot comprovar si el metge i/o infermera estan en període d’absència i, en cas afirmatiu, es trobarà l’alternativa d’enviar la consulta a un altre professional del centre d’atenció primària.
  • Consultar l’historial personal de consultes fetes i accedir-hi en qualsevol moment. Rebre notificacions per correu electrònic conforme el professional ha respost la consulta i ja es té la resposta disponible a La Meva Salut. El ciutadà pot fer les consultes en el moment que li sigui més adient i el professional li respondrà en un termini màxim de 48 hores en dies laborables.

Per aquest tipus de consultes es pot trucar al 061 CatSalut Respon o adreçar-se directament al CAP, a un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) o un servei d’urgències hospitalàries. Per accedir a l’eConsulta, cal que se sol·liciti al metge o infermera d’atenció primària.