I després

eCONSULTA AMB EL METGE PER INTERNET

Compartiu aquesta història

Quatre equips mèdics de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Sant Feliu de Guíxols participen en la prova pilot d’implantació de la eConsulta, un nou canal de comunicació a través de la xarxa, una eina de consulta no presencial entre el ciutadà i el professional de salut (en un inici se centrarà en metge i infermera) que complementa l’atenció presencial. Aquesta nova funcionalitat ofereix un nou canal de comunicació per resoldre necessitats del ciutadà que no requereixin que professional i pacient comparteixin espai i temps.

L’accés a la eConsulta només es possible per mitjà de Cat@Salut La Meva Salut (lamevasalut.gencat.cat), fet que dóna la màxima seguretat i garantia de confidencialitat en la comunicació. D’altra banda, tota la informació i missatges d’eConsulta resten incorporats a la història clínica del ciutadà.

La doctora Soraya Ventura, referent de qualitat de l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Feliu de Guíxols, comentava a la nostra emissora, l’ús que es pot fer de la eConsulta:

  • Enviar consultes en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu. S’admeten fitxers annexos. Abans d’enviar la consulta es pot comprovar si el metge i/o infermera estan en període d’absència i, en cas afirmatiu, es trobarà l’alternativa d’enviar la consulta a un altre professional del centre d’atenció primària.
  • Consultar l’historial personal de consultes fetes i accedir-hi en qualsevol moment. Rebre notificacions per correu electrònic conforme el professional ha respost la consulta i ja es té la resposta disponible a La Meva Salut. El ciutadà pot fer les consultes en el moment que li sigui més adient i el professional li respondrà en un termini màxim de 48 hores en dies laborables.

Per aquest tipus de consultes es pot trucar al 061 CatSalut Respon o adreçar-se directament al CAP, a un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) o un servei d’urgències hospitalàries. Per accedir a l’eConsulta, cal que se sol·liciti al metge o infermera d’atenció primària.

El més llegit

I després