I després

Dipsalut posa en marxa un nou sistema per compartir informació amb els ajuntaments

Compartiu aquesta història

Dipsalut ha posat en marxa el Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP), una aplicació web per compartir informació amb els ajuntaments. El nou servei posa a disposició dels consistoris totes les dades sobre les actuacions que Dipsalut està fent al seu terme, des de la planificació de les accions fins als resultats que se’n deriven. Amb aquesta eina pionera, Dipsalut passa de tenir moltes dades recollides en diferents suports a disposar d’informació relacionable i centralitzada en un sol sistema. D’aquesta manera s’optimitza la presa de decisions en temes de salut pública.
El SIMSAP va entrar en funcionament el passat 30 de novembre. Des de llavors, més de 181 ajuntaments ja han sol·licitat les seves claus d’accés al Sistema. Ho poden fer des del mateix web de Dipsalut, www.dipsalut.cat. L’Organisme proporciona les contrasenyes a la persona que l’ajuntament designa oficialment com a “gestora d’usuaris” i que es responsabilitza del seu ús. Els consistoris només poden consultar la informació relativa a la seva població.
Quan entren al SIMSAP, els ajuntaments poden sol·licitar els programes que ofereix Dipsalut, fer el seguiment online de les actuacions que es van efectuant i consultar, a mesura que es van obtenint, els resultats que se’n deriven (analítiques, informes, dossiers tècnics…). Amb un sol cop d’ull, els consistoris poden conèixer aquestes informacions. Ho poden fer consultant per programa o de forma georeferenciada (sobre un mapa de la població es veuen aquells equipaments on s’hi porta a terme algun dels programes de Dipsalut, les accions concretes que s’hi fan i els seus resultats).
Amb aquesta eina, es facilita enormement l’obtenció d’informació. Consultant una sola font es pot saber, per exemple, l’estat de les piscines d’ús públic o de les sorreres infantils del municipi, així com la resta de programes de protecció i promoció de la salut. També es poden comparar aquestes dades amb les d’anys anteriors i determinar així la progressió del municipi en salut pública.
Per utilitzar el SIMSAP, els ajuntaments no han de fer cap inversió expressa. Només necessiten un ordinador i connexió a internet.
Als proveïdors de Dipsalut, l’aplicació els permet tenir, en una sola pantalla, tots els programes i accions que han de realitzar. És una manera pràctica i ràpida d’organitzar la informació, planificar-se i comunicar-se amb l’Organisme. Els professionals de les empreses proveïdores de serveis per Dipsalut han estat formats en l’ús del SIMSAP. Ells són els encarregats d’entrar al sistema els resultats de cada acció a mesura que es van obtenint. Els tècnics de l’Organisme validen l’operativa.
Amb el Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública, Dipsalut passa de tenir dades – recollides en diferents suports- a disposar d’informació centralitzada i relacionable, de la qual se’n poden extreure estadístiques i conclusions. Amb aquesta nova eina l’Organisme pot obtenir fàcilment una visió completa de la realitat de cada municipi. El SIMSAP també permet contraposar la informació actual amb la d’anys anteriors. Així es pot avaluar quins programes estan donant millors resultats i quins cal adaptar a les necessitats i singularitats d’un determinat entorn.
En resum, el procediment del SIMSAP és el següent: l’ajuntament omple la sol·licitud per demanar qualsevol dels programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut. L’Organisme la verifica i concedeix el servei. Posteriorment, encarrega les tasques als seus proveïdors i es planifiquen les accions. S’efectuen les actuacions i el proveïdor en penja els resultats al sistema. Dipsalut monotoritza el procés i valida les accions. Paral·lelament, el municipi ho pot anar visualitzant. En el cas que hi hagi alguna incidència, s’activen els mecanismes de comunicació amb l’ajuntament i el proveïdor per tal que es portin a terme les accions necessàries per resoldre-ho.
Aquest nou servei facilita i agilitza l’intercanvi d’informació i augmenta l’eficàcia i eficiència tant en la presa de decisions en salut pública com en la gestió, més àgil i propera. Tot plegat, alineat amb el model organitzatiu innovador de Dipsalut que es basa en l’ús la tecnologia per tal d’optimitzar la utilització dels recursos públics.
A primers de gener, el Sistema ja contenia al voltant de 9 mil documents consultables (des de formularis de resultats que han estat prèviament dissenyats i programats fins a certificats, albarans….) i més de 2 mil equipaments georeferenciats. S’estima que, a finals d’any, el nombre d’arxius que es podran consultar en el SIMSAP pugui superar els 50 mil.
Dins del conjunt d’accions que s’estan duent a terme pel desplegament del SIMSAP s’ha creat el “Grup municipal de millora continua SIMSAP”. Actualment està format per 12 ajuntaments gironins. Es tracta d’un grup obert on s’hi poden incorporar altres consistoris. L’objectiu és adaptar el SIMSAP a les noves necessitats que es vagin detectant en el marc d’aquest grup de treball. L’Organisme també ha organitzat jornades pràctiques per tal de mostrar als tècnics i polítics municipals com treure el màxim rendiment del nou sistema (les primeres s’han celebrat el 14 i 16 de desembre de 2010 i el 18 i 19 de gener de 2011, a la seu de Dipsalut).
Degut a la singularitat de l´Organisme i a la conseqüent manca de referents en el mercat, es va decidir desenvolupar el SIMSAP des de Dipsalut dissenyant una solució a mida per donar resposta a les necessitats particulars de l’Organisme. Els tècnics de l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat han estat els encarregats de crear el Sistema. Aquest procés ha durat aproximadament un any.
El SIMSAP ja s’ha presentat en diversos congressos nacionals i internacionals i ha despertat l’interès d’organismes tant públics com privats que l’han valorat com un sistema idoni per gestionar, compartir i interpretar la informació.

Imatge: una de les pantalles del Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP). S’hi poden veure els equipaments on Dipsalut hi porta a terme alguna actuació. Es mostren de manera georeferenciada sobre el mapa del municipi. En aquest cas es tracta d’una població fictícia que es va crear per testar el Sistema.

El més llegit

I després