I després

Dijous s’aproven els plecs de clàusules de parades, cambres i restaurant del mercat de SFG

Compartiu aquesta història

En l’ordre del dia del Ple Municipal Ordinari d’aquest dijous, 27 de gener, es procedirà a l’aprovació dels plecs de clàusules administratives reguladores del concurs per a l’adjudicació de la resta de parades del mercat cobert així com les de les cambres frigorífiques subterrànies i les del restaurant que anirà a l’altell de l’edifici.
Surten a concurs 8 de les 17 parades previstes i 5 de les 8 cambres frigorífiques que varen quedar desertes en el primer concurs.
Quant al restaurant que ha d’anar a l’altell, tindrà un preu de sortida de entre 142.000 i 170.000 euros amb una concessió de 10 anys. La superfície construïda serà de 205 m2 construïts amb un aprofitament efectiu de 120 m2 que comptarà amb un accés independent de la resta de l’edifici amb ascensor exterior panoràmic i passadís de vidre a través del qual es podrà veure el mercat cobert i també vistes sobre el mercat exterior. Estarà situat al fons, on històricament hi havia el rellotge i els horaris seran també independents.
La construcció va tenir problemes en la primera fase a l’alçada de les capes freàtiques, que es varen solucionar amb micro-pilotatges però que en la segona s’han pogut solucionar a través de pantalles o lloses de formigó, amb la qual cosa s’ha aconseguit esquivar el problema de filtracions d’aigua i restar dins dels terminis d’execució.
Tot i que per l’envergadura de l’obra es difícil saber quan podrà estar acabada, sembla ser que pels volts de Setmana Santa podria estar a punt, tot i que, a dia d’avui, es mantenen les reserves.
Quant a la despesa xifrada en 3.000.000 d’euros, el cost de l’obra estaria actualment en els 3’5 milions. El finançament prové especialment dels fons FEDER (de la CEE), Generalitat (a través de l’INCASOL), Diputació de Girona i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

El més llegit

I després