I després

La Cambra de Comerç i MicroBank renoven el convei per oferir microcrèdits

Compartiu aquesta història

Amb la renovació, avui, d’aquest conveni, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols reitera el seu suport i compromís amb els emprenedors. La Cambra de Sant Feliu és la primera -i única- Cambra de Comerç de Catalunya que disposa d’un viver d’empreses, un equipament impulsat conjuntament amb la Universitat de Girona i l’Ajuntament de la ciutat, destinat a la ubicació temporal de petites empreses de nova creació, de manera que els emprenedors tinguin al seu abast un espai i un conjunt de serveis que facilitin el funcionament del seu projecte en els primers anys de la seva posada en marxa.
La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols també ofereix, de forma totalment gratuïta, un servei d’assessorament per a la creació de noves empreses, que durant el 2010 ha rebut 250 consultes, un 68% més que l’any anterior i ha contribuït a posar funcionament mig centenar de noves empreses.
Més de 94.400 microcrèdits

Des que va començar la seva activitat, MicroBank ha concedit 94.464 microcrèdits per un import de 592,5 milions d’euros, convertint-se en l’entitat financera que més recursos destina a la promoció de projectes a través de microcrèdits. D’una banda, compta amb els microcrèdits per a negocis, d’una quantia màxima de 25.000 euros, destinats a autònoms, petits empresaris i emprenedors; i d’altra banda, disposa dels microcrèdits familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats familiars que permetin superar dificultats temporals i facilitin el desenvolupament personal i familiar. El 60% dels microcrèdits per a negocis que ha concedit l’entitat financera s’han destinat a la creació d’empreses, mentre que el 40% restant s’ha utilitzat per finançar les necessitats de creixement de microempreses ja constituïdes. L’import mitjà d’aquestes operacions és d’uns 12.000 euros. Per la seva part, els microcrèdits familiars suposen a l’actualitat més de la meitat de les operacions concedides per l’entitat.
El criteri de concessió dels microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona que sol·licita el préstec i en la viabilitat dels projectes, podent accedir a ells persones mancades de garanties i avals. A Catalunya l’entitat ha concedit, fins a finals de l’any passat, 31.338 prèstecs per un import de 180,9 milions d’euros.
Acords amb més de 400 entitats socials

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 5.200 oficines de ‘la Caixa’, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones a les quals se’ls han concedit prèstecs a més d’assesorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins al moment, MicroBank ha signat convenis amb 417 entitats socials de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

El més llegit

I després