Està previst que dilluns 2 d’octubre s’iniciïn les obres de reurbanització en els carrers de Sant Domènec i de la Creu, en els trams compresos entre el carrer de la Rutlla i el Passeig del Mar en base al projecte aprovat que contemplava els quatre carrers de l’àmbit, dos dels quals (Sant Antoni i Sant Llorenç) ja es varen enllestir abans de l’estiu.

En un principi es tenia previst fer-ne un i el candidat era el de Sant Domènec, que havia patit fa uns dies una important avaria a la canonada de subministrament d’aigua, però l’empresa adjudicatària (Mugadas SLU) va proposar fer els dos al mateix temps, per escurçar terminis, i lliurar-los el mes de febrer.

L’actuació, que té un cost de 281.076 euros, contempla que els carrers tinguin una plataforma a un únic nivell on, prèviament, es construirà una xarxa de sanejament separativa (aigües pluvials i residuals, se substituirà la conducció d’aigua potable existent així com totes les escomeses i es modificarà la xarxa elèctrica.

Mentre durin les obres, els trams dels dos carrers afectats quedaran tallats al trànsit rodat, excepte en el primer període per alguns veïns que hi tenen el seu garatge i també s’informa que, a causa de la circulació de vehicles pesats i necessitat de zones d’amuntegament de materials per l’execució de l’obra, s’eliminaran les zones d’aparcaments dels dos costats del vial lateral del Passeig del Mar entre el carrer Sant. Domènec i el carrer de la Creu.

Les obres provocaran canvis viaris i altres afectacions en bona part de l’eixample decimonònic que l’Ajuntament ja ha comunicat als veïns i que podeu consultar, si formen part dels vostres itineraris habituals, en el següent ARXIU

Els responsables de les obres seran tècnics municipals d’urbanisme. Si desitgeu més informació podeu adreçar-vos a l’Àrea d’urbanisme i obres de l’Ajuntament: telèfon: 972 32 70 13; adreça electrònica:  urbanisme@guixols.cat