I després

Dia 2 de l’aterratge de Joan Alfons Albó a l’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Feliu

Compartiu aquesta història

Fa pocs dies que el nou Ajuntament dels Albó ha començat a caminar i ens hem adreçat a l’alcaldia per comprovar com ha estat l’aterratge tot dirigint-nos directament a despatx on, Joan Alofons Albó, té l’agenda farcides de compromisos i el lògic va i ve de regidors que entren i surten creuant-se amb la mudança del cap de premsa que ha hagut de traslladar-se en decidir que el seu despatx serà la nova sala de regidors.

Joan Alfons Albó amb el seu posat relaxat ens respon a la qüestió de com ha estat l’aterratge comentant que amb normalitat atès que l’equip de gent de l’Ajuntament és bo tot i que, com en tot col·lectiu, hi ha gent molt bona i gent un xic menys bona. Moltes qüestions pendents ja ens pressuposàvem com estarien i el que sí és important és que d’ençà del primer dia hem començat a aplicar unes premisses, com és la de contenir d’una manera especial tot el que és despesa de personal, que aquí ens pesa molt i, per una altra banda, que la gent pugui arribar amb facilitat a l’alcalde i això s’aconsegueix a base d’estar moltes hores disponible.

Quant al dia a dia ja hi havia compromisos en els quals s’ha hagut de prendre el relleu de l’anterior govern sobre la marxa com en els Consells Escolars que s’han celebrat, i que encara continuen, i posar-nos en marxa. Crec que en uns deu dies ja tindrem els fulls de ruta molt clars, sabrem quines coses podrem fer de manera immediata i quines tardaran una mica més. Hi ha temes que estaven francament encallats com el Thyssen i els Anlló, encallats de veritat, una altra cosa és el que alguna gent expliqués a la premsa i em consta que en Pere Albó hi està treballant en ferm.

En referència a la distribució de funcions tant de l’alcalde com de la resta de regidors, Joan Alfons Albó apuntava que, pel que fa a l’alcaldia, assumeix l’Àrea de Recursos Humans i Secretaria, Pere Albó; Activitats Culturals, Thyssen, Anlló, Comunicació, etc. Dolors Ligero; Gestió d’Urbanisme, Pla de Barris i Participació Ciutadana, Verònica Lahoya: Acció Social, Pilar Giró; relacions Institucionals,noves Estratègies de Promoció i Embelliment de la Ciutat, Juanjo Garcia: Activitat Econòmica, Joaquim Clarà; Subministraments i Serveis Municipals, Neteja, Enllumenat, etc. Francisco Cárdenas; Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Manteniment de la Ciutat, Joan Vicente; Planificació Urbanística i Medi Ambient, Pau Casals; Arxiu, Biblioteca i Pla Director del Monestir, Magda Lupiánez; Esports i Joventut i Júlia Vendrell: Ensenyament.

L’alcalde declara que s’ha fet un bon repartiment, afirma que de feina per fer n’hi ha molta i considera molt important que el ritme de l’Ajuntament l’han de marcar els regidors, que ni l’han de marcar els funcionaris ni administracions externes (és un avís a navegants que ja va fer en la campanya quan afirmava que hi havia funcionaris que tenien un excessiu poder de decisió) i que, per marcar aquest ritme, cal invertir-hi moltes hores, ganes de treballar i eficiència.

Creu que, ara, els cal és agafar embranzida ja que pot ser els ciutadans, aquesta primera setmana, els poden veure un xic atabalats. Demana un punt de comprensió i després el que han de fer és exigir el màxim ja que també és la seva feina.

El més llegit

I després