I després

Demà dimarts 17 d’octubre a les 8 del vespre se celebra un Ple Municipal extraordinari amb nou punts en l’ordre del dia

Es pot seguir en directe pel 107.0 de la fm, online a radiosantfeliu.com i en diferit a l'apartat de podcasts del web de la nostra emissora

Compartiu aquesta història

Aquest dimarts 17 d’octubre les 8 del vespre tindrà lloc a Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu un Ple Municipal extraordinari.
El podreu seguir a través de Ràdio Sant Feliu al 107.0 de la fm i al nostre lloc web, en directe. Un cop acabi, el podeu escoltar en diferit a la nostra secció de podcasts, clicant aquí.

En total es portaran a la sessió plenària 9 punts, entre els quals s’inclouen diferents modificacions d’ordenances com la de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, l’ordenança reguladora de l’Impost de Bens Immobles (exercici 2024), la de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (exercici 2024), tarifes i bonificacions o la de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

També es tractarà l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la utilització privativa o especial del domini públic local i actualització del valor de mercat de l’aprofitament mitjà de l’ocupació de la via pública (exercici 2024). La Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de taxes per la prestació de serveis i realització d’activitats municipals: cementiri, ordre urbanístic i realització de llicències d’activitat. A més de la del servei de recollida, transport i tractament de residus i preu públic pel servei de recollida i gestió dels residus comercials.

També es tractaran dues mocions: una de designa dels representants de la ciutadania en els Consells Rectors dels organismes autònoms municipals. I la darrera, sobre l’aprovació inicial per segona vegada del projecte de reforma i ampliació del Monestir per ubicar-hi el museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols (Edificació i museografia).

El més llegit

I després