I després

Declaració dels SID catalans davant les propostes de reforma de la normativa de règim local.

Compartiu aquesta història

A continuació publiquem textualment la declaració emesa pels Síndics i Defensors Locals de Catalunya davant les propostes de reforma de la normativa de règim local. Aquesta Declaració fou lliurada al Parlament de Catalunya el proppassat dia 2 de desembre, amb motiu de la presentació del V Recull d’Informes dels Síndics Locals.
En els darrers temps, des de la nostra posició com a síndics municipals, assumint les nostres funcions de protecció i defensa dels drets de la ciutadania en la proximitat de l’àmbit local, observem amb una gran preocupació el projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Hores d’ara, tenim la percepció que les propostes que inclou aquest projecte de Llei, poden suposar per a la ciutadania una important retallada de prestacions i serveis -drets i deures fins avui assolits- en àmbits tan sensibles i diversos com l’ensenyament, els serveis socials, la sanitat o el consum, entre d’altres, ja que presenta una retallada de moltes de les competències que fins avui, per les mateixes demandes de la ciutadania i en aplicació del principi de subsidiarietat, han estat assumides pels municipis.
La nostra voluntat passa per demanar dels responsables polítics un finançament adequat i suficient per als ens locals, a efectes de facilitar i garantir la prestació d’uns serveis imprescindibles per a la ciutadania en exercici de la seva autonomia.
En aquest context, pensem que cap proposta de llei hauria de suposar un retrocés per al món local i una vulneració de principis cabdals al nostre ordenament jurídic com el de la pròpia autonomia municipal i el de subsidiarietat.
El Parlament de Catalunya es troba igualment immers en un procés de reforma de la Llei Municipal i de Règim Local i properament començaran els treballs en comissió del que haurà de ser la futura Llei de Governs Locals del nostre país.
Ambdues lleis haurien d’aconseguir garantir un model d’administració local eficaç, proper i capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
Volem recordar, a la llum del que es proclama en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, proclamada a Saint Denis, el 18 de maig de 2000 i que s’ha assumit voluntàriament per gran part dels municipis de Catalunya:
La ciutat és, avui, l’espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. També és el terreny de totes les contradiccions i de tots els perills: en l’espai urbà de fronteres incertes apareixen totes les discriminacions arrelades a l’atur, la pobresa, el menyspreu de les diferències culturals, mentre que, alhora, s’esbossen i es multipliquen pràctiques cíviques i socials de solidaritat.
La vida a la ciutat també ens imposa actualment l’obligació de precisar millor determinats drets, ja que hi vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens imposa el reconeixement de nous drets: el respecte del medi ambient, la garantia d’una alimentació sana, de la tranquil·litat, de les possibilitats d’intercanvi i lleure, etc
Per fi, davant la crisi que arrasa la democràcia delegada en l’àmbit dels Estats nacionals i la inquietud que provoquen les burocràcies europees, la ciutat apareix com el recurs a un nou espai polític i social. És aquí on s’obren les condicions per a una democràcia de proximitat. Se’ns presenta l’ocasió perquè tots els ciutadans i ciutadanes participin en la ciutadania: una ciutadania de la ciutat. Si cada dret definit pertany a cadascú, cada ciutadà, lliure i solidari, ha de garantir-lo als altres.
És en aquest encaix i definició de ciutat on els síndics i defensors locals ens reconeixem, i és l’única forma efectiva en què veiem i creiem que s’han de configurar els governs locals. La ciutadania no vol ni pot acceptar una altra cosa.
I és per això que en el mateix acte de presentació del V Recull d’Informes dels Síndics i Defensors locals en el Parlament de Catalunya, varem demanar a tots els grups polítics, a les institucions i a les mateixes entitats municipalistes, Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis, que trobin les vies del consens per a refermar de nou i garantir des de l’autonomia local el millor municipalisme possible.
2 de desembre de 2013
Josep Giné Badia, president del FòrumSD, Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya i síndic municipal de greuges de Lleida, i Ramon Llorente, vicepresident i defensor de la ciutadania de Girona. En representació dels síndics, síndiques, defensors i defensores locals de: Arenys de Mar, Argentona, Badalona, Barcelona, Cambrils, Cornellà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, Figueres, Gavà, Girona, Igualada, La Seu d’Urgell, L’Escala, Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Mataró, Mollet del Vallès, Palafrugell, Palamós, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jordi Desvalls, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Tortosa, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Vallès, Vilanova i la Geltrú i Vilassar de Dalt.

El més llegit

I després