I després

CURSOS D’ANGLÈS DE LA UNED A SANT FELIU

Compartiu aquesta història

Curs oficial d’Anglès: nivell intermig B1 i nivell avançat B2 a Sant Feliu de Guíxols, organitzat per UNED Girona (CUID Centre Universitari d’Idiomes a Distància).
Modalitat semipresencial. B1: Dimarts de 19 a 21h (dues hores de classe a la setmana), de novembre a maig.
B2: Dijous de 19 a 21h (dues hores de classe a la setmana), de novembre a maig a la Casa Palet. C/ Pecher, 7-19. Servei Municipal d’Educació educacio@guixols.cat Tel. 972.32.70.00 ext. 4901 – www.guixols.cat/ensenyament
El Centre Universitari d’Idiomes a Distància de la UNED (CUID) impartirà a Sant Feliu de Guíxols dos cursos d’anglès a partir d’un conveni signat amb l’Ajuntament. Es tracta del nivell intermig B1 i del nivell avançat B2. A banda de les tutories i de la feina que cadascú ha de realitzar, hi haurà setmanalment dues hores de classe presencial per cada nivell, a la Casa Palet, on hi ha el Servei Municipal d’Educació.
El curs s’iniciarà la setmana del 3 de novembre de 2015 i finalitzarà la setmana del 20 de maig de 2016. L’examen es farà la setmana del 6 al 10 de juny de 2016 i hi haurà una segona convocatòria extraordinària el 2 o 7 de setembre de 2016. El certificat que s’obté és vàlid per als estudiants universitaris de grau de qualsevol universitat catalana o espanyola que necessitin acreditar el nivell d’idiomes per obtenir el títol.
El preu del curs és de 327€, inclou el material i els drets d’examen.

Matrícula i preus
-Les matrícules es fan per Internet: www.unedgirona.org – www.cuid.uned.eswww.uned.es (http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19790489&_dad=portal&_schema=PORTAL&TE=04)
Del 7 de setembre fins el 30 d’octubre de 2015
Modalitat semipresencial: Matrícula ordinària: 327 € (Estudiants UNED i matrícules bonificades*: 219 €).

Acreditacions
-Els estudiants de la UNED podran obtenir reconeixement acadèmic de crèdits per als estudis de grau de la UNED.
Tots els diplomes del CUID són titulacions pròpies de la UNED i estan adaptats als nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).
Els exàmens d’anglès del CUID han estat acreditats per l’Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior (ACLES).

Què és el CUID?
El Centre Universitari d’Idiomes a Distància de la UNED (CUID) té com a finali­tat promoure l’aprenentatge de llengües. Aquests ensenyaments s’imparteixen com a títols propis de la Universitat a través dels centres associats com el CUID UNED GIRONA amb seus i aules a Salt, Olot, Figueres, Ripoll, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.

Com funciona el CUID?
Modalitat Semipresencial: El CUID organitza els seus estudis d’acord amb la metodologia pròpia de la UNED, una modalitat semipresencial en la que es combinen tutories presencials, materials didàctics pensats per a l’aprenentat­ge autònom en diferents formats (imprès i multimèdia), aules virtuals i tutories telemàtiques. Les tutories presencials les organitzen els centres associats del CUID amb dues hores de classe a la setmana.
Més informació a: http://www.guixols.cat/noticies/361-notes-deducaci/6857-cursos-dangles-nivell-b1-i-b2-organitzats-per-la-uned-a-sant-feliu-de-guixols.html

El més llegit

I després