El Centre Universitari d’Idiomes a Distància de la UNED  (CUID Centre Universitari d’Idiomes a Distància) impartirà a Sant Feliu de Guíxols un curs d’anglès a partir d’un conveni signat amb l’Ajuntament. Es tracta del nivell intermig B1. A banda de les tutories i de la feina que cadascú ha de realitzar, hi haurà setmanalment dues hores de classe presencial, segurament el dimarts o el dijous de 19 a 21h, a la Casa Palet, on hi ha el servei Municipal d’Ensenyament.
El curs s’iniciarà la setmana del 10 de novembre i finalitzarà la setmana del 18 de maig. L’examen es farà la setmana del 8 de juny i hi haurà una segona convocatòria extraordinària el 6 o 7 de setembre. El certificat que s’obté és vàlid per als estudiants universitaris de grau de qualsevol  universitat catalana o espanyola que necessitin acreditar el nivell d’idiomes per obtenir el títol.
El preu del curs és de 326€, inclou el material i els drets d’examen.
Més informació: Servei Municipal d’Ensenyament – Casa Palet (C/ Pecher, 7-19) – Sant Feliu de Guíxols
educacio@guixols.cat – Tel. 972.32.70.00 ext. 4901 -www.guixols.cat/ensenyament