I després

Curs de monitors/es de lleure a SFG, inscripcions obertes

Compartiu aquesta història

Ja s’han obert les inscripcions per al Curs Oficial de Monitor/a de Lleure de la Generalitat de Catalunya que es poden fer, a Sant Feliu a l’edifici de “Les Vetlladores”, carrer del Mall, 61. Telèfon: 972 327 360 o bé al correu pij@guixols.cat i també a www.escolaemporda.cat El curs començarà el 25 de maig, per assistir-hi cal tenir més de 18 anys i el preu és de 230 euros (colònies apart).

Dates, llocs i horaris de l’etapa lectiva del curs:

Dies Horari Lloc
MAIG: 25 i 26
JUNY: 1, 2, 8, 9, 15, (16 i 17), 22, 23*, 29 i 30
Divendres
17.00h a 21.00h
Dissabtes
9.00h a 14.00h
16.00h a 21.00h
Punt Jove de Sant Feliu de Guíxols
Edifici de les Vetlladores
C/ del Mall, 61
*Sortida a una casa de colònies:
16 i 17 de juny 2012
De les 10h del dissabtes al les 20h del diumenge Casa de colònies a determinar

NOTA: L’estada a la casa de colònies que tindrà un cost addicional de 35€ que s’hauran de pagar el mateix dia a la mateixa casa de colònies.
Preu de la matrícula:

Quota de matriculació: 230,00 €

El preu inclou: Curs de monitors impartit per professors de l’Escola l’Empordà, assegurança de responsabilitat civil i d’accident, llibre del curs i seguiment tutorial.

No inclou: Estada a la casa de colònies que tindrà un cost addicional de 35€ que s’hauran de pagar el mateix dia a la mateixa casa de colònies.

Condicions d’accés:

Per iniciar el curs cal tenir els 18 anys complerts

Com matricular-se?

Personalment:

Punt Jove de Sant Feliu de Guíxols │Edifici de les Vetlladores C/ del Mall, 61 de St. Feliu de Guíxols │Horari: De dilluns a divendres │Tel. 972 327360 │Correu electrònic: pij@guixols.cat

Per Internet:

Ara podeu fer la matriculació des d’internet, només amb tres passos a www.escolaemporda.cat No dupliqueu la gestió si ja us heu inscrit personalment

Documentació que s’ha de presentar:

1) Full de dades i pagament bancari, amb el comprovant d’haver pagat

2) 2 fotografies de carnet Una fotografia cal enganxar-la al full de dades i pagament bancari

3) Còpia del DNI, NIE o Passaport

Informació del curs:

El curs de formació de monitors està regulat pel Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d’escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil i per l’Ordre de 3 de juliol de 1995 de la Generalitat de Catalunya. La durada del curs de monitors és de 275 hores repartides en tres etapes de la següent manera: ETAPA LECTIVA: 100 hores ETAPA DE PRÀCTIQUES: 150 hores MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES: 25 hores

Escola oficial que imparteix el curs

Escola l’Empordà, escola d’educadors i educadores en el lleure, reconeguda amb el núm. 32 per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Resolució 5/11/98). Inscrita al Cens general de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858. Més informació a www.escolaemporda.cat

Etapa lectiva

L’etapa lectiva és la de la formació teòrico-pràctica i és la corresponent a les sessions efectuades per l’escola en les quals l’alumne hi ha hagut d’assistir presencialment. El nombre d’hores lectives es xifra en 100 i obligatòriament haurà d’haver realitzat un mínim d’un 85%. (Es poden perdre un màxim de 15 hores)

Etapa de pràctiques

Cada alumne haurà de realitzar unes pràctiques de 150 hores com a monitor dins d’un marc educatiu concret de lleure, i sempre durant o un cop acabada l’etapa lectiva:

  • En cas d’una activitat que impliqui una assistència total les 24 hores del dia (colònies, campaments, camps de treball o similars) d’una durada mínima de 10 dies

  • En cas d’activitats diàries en dies feiners, que impliquin un determinat nombre d’hores al dia (casals d’estiu o similars)

  • Matins o tardes: una durada mínima de dos mesos

  • Matins i tardes: una durada mínima d’un mes

  • En cas d’activitats setmanals que impliquin activitats ordinàries, normalment els caps de setmana, d’un marc educatiu que funciona al llarg de tot l’any (Caus, esplais, moviments, parròquies i similars) d’una durada mínima de tres mesos

  • Menjadors i altres activitats extraescolars: 150 hores presencials, mai en horari lectiu

  • Ludoteques: 150 hores presencials, mai en horari lectiu

  • En cas d’altres activitats caldrà consultar amb el tutor de pràctiques un cop iniciat el curs

Les pràctiques s’hauran de comunicar amb antelació a l’Escola, la qual es reserva el dret d’inspeccionar-les.

Les pràctiques han de ser supervisades, avaluades i certificades pel director/a de l’activitat en la qual es realitzin. Aquest director/a ha de tenir el títol director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya.

La memòria de pràctiques

Durant o després de les pràctiques, cada alumne haurà de realitzar una memòria de les pràctiques, segons el model proporcionat per la pròpia Escola. Aquest treball-informe s’haurà de presentar a l’Escola dins els terminis que queden fixats per cada curs.

Crèdits universitaris

El curs pot correspondre de 5 a 8 crèdits universitaris segons la universitat, cal consultar aquesta condició a cada facultat.

Títol oficial

Aquest és un curs oficial de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Un cop superat tot el procés formatiu dóna dret a obtenir el diploma i el Carnet de monitor i monitora d’activitats de lleure infantil i juvenil

Qui organitza aquest curs?

Aquest curs està promogut i organitzat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i serà impartit per l’Escola l’Empordà

 

Cartell informatiu d’aquest curs?

Obriu el cartell

El més llegit

I després