El Programa de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) Guíxols – Vall d’Aro i els ajuntaments de Castell–Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro fan una crida a les empreses locals dels tres municipis que estiguin interessades a acollir a algun/a alumne/a que cursa el programa.
Aquest programa, que es desenvolupa amb col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, inclou una formació tutoritzada en centres de treball de 200 hores. Són pràctiques no retribuïdes en empreses, i durant l’estada de l’alumne/a, la formació es regula mitjançant conveni entre l’empresa i el Departament d’Ensenyament, entitat que assumeix l’assegurança perquè l’estada no implica cap cost addicional per a l’empresa.
Els PFI-PTT s’adrecen majoritàriament a joves de 16 a 21 anys que no hagin obtingut el títol de Graduat en ESO, i pretenen oferir una transició efectiva i real vers el món del treball i tenen la certificació oficial del Departament d’Ensenyament. El Programa ofereix assessorament i pla d’atenció personalitzat, orientació professional i educativa, a més a més de formació general i professional elemental.
Les empreses interessades poden posar-se en contacte a través del telèfon 972 117 540, el mòbil 675 972 578 o bé a les adreces electròniques b7960022@xtec.cat  i jciuran3@xtec.cat