L’Ajuntament de Sant Feliu ha muntat un protocol d’actuació per tal de determinar quines obres menors i majors s’estan realitzant sense llicència dins del terme municipal.
Fa unes setmanes ja avançàvem que les inspeccions fins i tot s’estendrien als caps de setmana, període en el qual algunes persones aprofiten per fer reformes i treballs a les seves finques.
La nostra emissora va contactar amb el cap de l’àrea d’urbanisme, l’arquitecte, Lluís López perquè ens comentés quines accions s’emprenen i la raó per prendre aquesta decisió.
L’arquitecte declarava que “es fa per evitar greuges comparatius atès que hi havia veïns que sol·licitaven llicència i altres no. L’equip de govern ens va demanar que féssim inspeccions extensives a tot el municipi. Hem dividit la ciutat en diverses zones i hem posat a treballar a tots els tècnics de l’àrea perquè inspeccionin totes les llicències i totes les obres que es fan en el municipi”.
Lluís López continuava declarant que “estem advertint als promotors i constructors que aquesta actuació es fa de forma genèrica, es visiten totes les obres i estem fent una escombrada prou important”.
Algunes de les irregularitats les han detectat els propis tècnics de l’àrea i altres han estat denunciades pels propis veïns i afegia que es personaran a les obres, identificaran a les persones que hi estan treballant i, en el cas que no disposin de llicència, se’ls dóna un termini d’entre 1 i 3 dies per tal que regularitzin la situació. Si en aquest període no s’ha fet la regularització, torna a haver-hi una segona inspecció dels serveis tècnics i s’obre el corresponent expedient de disciplina urbanística per tal que s’adeqüin al procés administratiu de restitució de la legalitat a més de l’expedient sancionador.
En aquest cas, com que ja han estat advertits, s’obren els dos expedients a la vegada i el resultat és una regularització obligatòria on s’hi pot contemplar l’enderroc i una sanció.
Des de l’equip de govern i des de l’àrea d’Urbanisme volen que aquesta informació arribi a tot el municipi i esperen que en els tres mesos que resten per acabar l’any, totes les obres hagin estat inspeccionades.