L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informa que ha contractat un jove en pràctiques, el qual serà beneficiari del Programa de Garantia Juvenil. L’alcalde de la ciutat, Carles Motas i la regidora de comerç, Sònia Bartumeu (promotora del programa de garantia per a joves) han donat la benvinguda al jove.

Es tracta d’una iniciativa que pretén fomentar la inserció laboral dels més joves (menors de 29 anys),  i que ofereix la possibilitat de guanyar experiència laboral, a més d’obtenir una feina remunerada. A la vegada, la contractació permet reforçar l’àrea o àrees del Consistori a què van destinats els joves.

Els requisits per a la contractació són que hagin finalitzat estudis universitaris, de formació professional de grau mig o superior o certificats professionals, que estiguin inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupats i al programa de Garantia Juvenil.

En aquesta ocasió, la plaça que s’ha convocat és per ocupar un lloc a l’Àrea de Vialitat i Policia Local, per a la qual es requereix d’un cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances. A banda d’aquesta titulació acadèmica, les persones interessades han de tenir menys de 29 anys, estar inscrites al Programa de Garantia Juvenil i constar a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupats.

Aquest contracte de treball és efectuat d’acord amb les condicions establertes a la resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre i és cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.