I després

Contractació en pràctiques per l’Àrea de Vialitat i Policia de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, del programa de garantia juvenil a Catalunya

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informa que ha contractat un jove en pràctiques, el qual serà beneficiari del Programa de Garantia Juvenil. L'alcalde de la ciutat, Carles Motas i la regidora de comerç, Sònia Bartomeu (promotora del programa de garantia per a joves) han donat la benvinguda al jove.

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informa que ha contractat un jove en pràctiques, el qual serà beneficiari del Programa de Garantia Juvenil. L’alcalde de la ciutat, Carles Motas i la regidora de comerç, Sònia Bartumeu (promotora del programa de garantia per a joves) han donat la benvinguda al jove.

Es tracta d’una iniciativa que pretén fomentar la inserció laboral dels més joves (menors de 29 anys),  i que ofereix la possibilitat de guanyar experiència laboral, a més d’obtenir una feina remunerada. A la vegada, la contractació permet reforçar l’àrea o àrees del Consistori a què van destinats els joves.

Els requisits per a la contractació són que hagin finalitzat estudis universitaris, de formació professional de grau mig o superior o certificats professionals, que estiguin inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupats i al programa de Garantia Juvenil.

En aquesta ocasió, la plaça que s’ha convocat és per ocupar un lloc a l’Àrea de Vialitat i Policia Local, per a la qual es requereix d’un cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances. A banda d’aquesta titulació acadèmica, les persones interessades han de tenir menys de 29 anys, estar inscrites al Programa de Garantia Juvenil i constar a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupats.

Aquest contracte de treball és efectuat d’acord amb les condicions establertes a la resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre i és cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

El més llegit

I després