Creu Roja Sant Feliu de Guíxols-Vall d’Aro convida un any més a la participació en el 8è Concurs Literari de la Gent Gran a través del qual volen seguir potenciant la Diada de Sant Jordi a través de les vivències, records, experiències, etc. de les persones majors de 65 anys.
Si algun dels participants té alguna dificultat a l’hora d’escriure o bé d’expresar-se, es compta amb la possibilitat de sol·licitar l’ajuda d’un voluntari de Creu Roja.

BASES DEL CONCURS:
-Persona major de 65 anys.
-El tema és lliure però ha de ser un escrit original inèdit.
-L’idioma tant pot ser en català com en castellà (el que preferiu).
-La modalitat tant pot ser narrativa com poesia (extensió màxima 2 fulles amb lletra Arial 12 o bé manuscrit).
-Data límit del lliurament: 10 de Març 2017.
-Modalitats d’entrega de l’escrit: correu electrònic a: gentgran_sfg@creuroja.org ,  personalment a la seu de Creu Roja Sant Feliu de Guíxols/Vall d’Aro, carretera de Palamós s/n o bé trucant al telèfon  972 82 22 00 i es passarà a recollir-lo personalment.
-Els nous participants hauran d’omplir els documents d’inscripció i portar una fotocòpia del DNI.
-Un Comitè d’experts, relacionats amb l’àmbit de les lletres i l’educació, farà la valoració i l’entrega dels premis.
-El lliurament de premis es durà a terme en un acte públic amb Autoritats Municipals i el comitè d’experts el dia 9 d’Abril de 2017 a la Sala Parquet del Centre Cívic Vilartagues.
-Es lliurarà un primer, segon i tercer premi, en la modalitat literària i un primer, segon i tercer en la modalitat emotiva. A part, tots els  participants rebran, una còpia de les obres presentades, juntament amb un obsequi de participació.
-Qualsevol incidència no prevista a les Bases serà resolta per Creu Roja, d’acord amb el jurat.
-Després del concurs, la Creu Roja, entitat organitzadora del Concurs Literari, podrà utilitzar les obres presentades fent-ne difusió dins dels seus espais de promoció.
-Les obres i els premis que se’n facin difusió ho seran amb la indicació expressa dels autors.