CONCURS DEL CARTELL DE FESTA MAJOR DE SFG

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, convoca el Concurs del Cartell de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols 2016, d’acord amb les següents bases:

1) El tema serà lliure, dins naturalment dels motius característics de les festes que es pretén anunciar, i contenint la següent inscripció: “Festa Major” “Sant Feliu de Guíxols” “Del 30 de juliol al 6 d’agost”

2) El Cartell haurà d’estar confeccionat en sentit vertical, 70 cms. d’alçada per 50 d’ample inclosos els marges si els tingués. L’execució serà amb tota la gamma de colors que es consideri. A l’hora de la seva reproducció litogràfica l’Ajuntament ho farà en quadricromia.

3) Els treballs hauran de presentar sense signar i muntats sobre tauler, bastidor o material suficientment resistent per poder ser exposat.

4) El concurs estarà dotat amb un únic premi de 300 €.  El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.

5) El cartell premiat passarà a propietat municipal amb tots els drets de lliure reproducció, distribució i comunicació pública, tenint en compte la Llei de la Propietat Intel·lectual.

6) Els cartells que optin al concurs s’hauran de presentar a la l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Plaça del Monestir s/n), fins a les 13 hores del 20 de juny del 2016.

7) Cada participant presentarà el cartell acompanyat de plica tancada, que contindrà al seu interior el nom, cognoms, domicili, i telèfon i a l’exterior s’ha de fer constar un títol o lema que identificarà l’obra.

8) Es constituirà un jurat, presidit per l’Il·lm. Sr. Alcalde o el Regidor en qui delegui, els noms no es faran públics fins després d’emetre la sentència.

9) La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de la resolució del Jurat que serà inapel·lable. Qualsevol anomalia o dubte que pugui sorgir en el procés de selecció, deliberació i concessió del premi podrà ser estudiada interpretada i solucionada pel Jurat. El Premi podrà declarar-se desert.

Comparteix

Les cookies ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies. Més informació