L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha informat que convoca el concurs de cartells de Festa Major 2017 que conté les següents bases:

1) El tema serà lliure, dins naturalment dels motius característics de les festes que es  pretén anunciar, i contenint la següent inscripció:

“Festa Major”
“Sant Feliu de Guíxols”
“Del 29 de juliol al 4 d’agost”

2) El Cartell haurà d’estar confeccionat en sentit vertical, 70 cms. d’alçada per 50 d’ample inclosos els marges si els tingués. L’execució serà amb tota la gamma de colors que es consideri. A l’hora de la seva reproducció litogràfica l’Ajuntament ho farà en quadricromia.

3) Els treballs hauran de presentar sense signar i muntats sobre tauler, bastidor o material suficientment resistent per poder ser exposat.

4) El concurs estarà dotat amb un únic premi de 300 €. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.

5) El cartell premiat passarà a propietat municipal amb tots els drets de lliure reproducció, distribució i comunicació pública, tenint en compte la Llei de la Propietat Intel·lectual.

activitats@guixols.cat