I després

CIU CONTRA LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE NETEJA

Compartiu aquesta història

El grup municipal de Convergència i Unió (CiU) ha difós una nota de premsa en la qual hi diu textualment: “7 mesos abans del final de contracte, el proper 30-09-16, el govern ha pactat de mutu acord amb l’empresa CESPA una pròrroga d’un màxim de 2 anys del contracte signat el 2008 per TPSF, PSC, ERC i ICV.
De fet, la decisió es va prendre el 24 de novembre de 2015, és a dir 10 mesos abans de la finalització del contracte, a la vegada que es va decidir contractar els serveis d’una empresa externa d’assessorament integral, amb un cost de licitació de 30.000.-€.
El govern anterior tenia com a prioritat dotar a la ciutat d’un nou contracte abans de la finalització de l ‘actual amb l’objectiu que millores el servei tot corregint les moltes deficiències de l’anterior, per això treballava des de feia mesos en un plec que contemplava fer dos contractes per separat: El contracte de neteja viària preveia un increment d’hores de neteja, un canvi en els sistemes emprats per fer-ho més eficient, silenciós i flexible per adaptar-ho a les necessitats de la ciutat, i la inclusió de l’eliminació d’herbes de les voreres, la neteja dels contenidors i altres aspectes a millorar. Pel que fa al contracte de recollida d’escombraries es preveia un sistema mixt que fomentés el reciclatge mitjançant la recollida a domicili en algunes zones de la ciutat, sobretot en carrers estrets per eliminar els contenidors i en altres zones que aquests només es posessin al vespre i es recollissin al matí, no obstant. El nou govern vol començar de zero, segons declaracions a El Punt Avui, suposem doncs, amb un nou redactat del contracte, sense tenir en compte aquests elements que hem esmentat.
Segons va exposar el govern actual, quan l’Ajuntament tingui enllestit el plec i contractat al nou concessionari, la pròrroga s’acabarà, però segons informe de la responsable tècnica de l’àrea, les amortitzacions dels equips de neteja finalitzen entre el 01-01-17 i el 30-07-17, per la qual cosa, a partir del gener és molt probable que l’Ajuntament es vegi forçat a fer una important inversió en comprar nous equips si no ha signat la nova concessió del contracte, fet que condicionaria a les empreses interessades.
Aquests perjudicis, així com el cost de l’empresa d’assessorament és fruit de la manca de planificació, doncs des de l’inici de la legislatura al juny del 2015, aquest govern tenia 15 mesos per redactar les bases i licitar el nou contracte.
El grup municipal de Convergència i Unió va votar en contra de la pròrroga d’aquest nou contracte per tots els arguments exposats anteriorment”.

 

El més llegit

I després