I després

Castell-Platja d’Aro aprova el nou projecte d’horts ecològics municipals

Compartiu aquesta història

Segons informa www.teleprensa.es, el passat 9 de maig, el Ple de l’ajuntament va acordar l’impuls del nou servei públic municipal d’horts ecològics, amb l’aprovació de l’arrendament a un particular de la parcel·la de 5.000 m2 on s’ha de desenvolupar, ja que no hi havia cap terreny municipal amb les condicions adients, així com els projecte d’establiment i de reglament. S’han projectat 56 parcel·les, 4 de 100m2 i 1 de 85m2 destinades a les associacions i 51 més de 60m2 per a particulars, tot i que existeix la possibilitat d’ampliar l’arrendament fins a un màxim de 15.000m2 en aquesta parcel·la situada a la zona dels Vinyals entre el carrer tramuntana, el camí ral i el càmping Valldaro. Els horts s’hauran de concrear mitjançant criteris ecològics, i per això es faran cursos de formació als usuaris, que treballaran les seves parcel·les per obtenir productes per al propi consum i no pas per a l’explotació comercial.

El projecte neix amb la finalitat de donar a la població un espai de participació comunitària, en clau mediambiental, que integri el paisatge hortícola dins l’entorn urbà, i que fomenti l’horticultura ecològica basada en criteris de sostenibilitat ambiental i recuperació del lligam amb la terra. La implantació del projecte s’estableix en diferents fases, en la primera podran participar en el procés de sol·licitud de parcel·les les persones físiques majors d’edat residents al municipi, ja siguin jubilats o persones amb pocs recursos, i associacions o entitats que figurin al registre municipal d’associacions, en aquest cas amb finalitat comunitària, pedagògica, terapèutica o social.

El més llegit

I després