I després

BRUNET DEIXA LA POLICIA LOCAL DE SFG

Compartiu aquesta història

L’inspector de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, Albert Brunet, es va acomiadar el passat dijous dels seus companys de la comissaria abans d’incorporar-se, d’aquí uns dies, com a inspector en cap de la policia local de Sant Celoni. Abans de la seva arribada a Sant Feliu ja havia format part de les plantilles de Girona, Banyoles i La Jonquera.
Brunet considera que han estat nou anys molt productius, tant a nivell professional com personal. Va entrar a la policia de Sant Feliu l’any 2005 com a sotsinspector fent les funcions de sotscap atès que hi havia unes oposicions que s’havien de repetir. El 2006 es va convocar la plaça de sotsinspector i la va assolir. Tot seguit va marxat a l’escola de Mollet i en tornar, a principis de 2007, quan Miquel Lobato era alcalde, va passar a ser el responsable de la Policia Local, ja com a inspector, responsabilitat que va tornar a assumir Josep Miñarro amb el canvi de govern i la victòria dels socialistes.
Aquesta duplicitat ha estat retreta en diverses ocasions pels grups de l’oposició que consideraven que era innecessària.
A partir d’aquell moment els dos inspectors es varen seure i varen determinar les feines específiques i, des d’aleshores, Miñarro ha ostentat la prefectura i Brunet s’ha dedicat a fer tasques de caire operacional, logístic, de planificació i d’execució de serveis.
Albert Brunet declarava a la nostra emissora que no és el mateix ser un comandament intermedi que d’escala executiva, càrrec en el qual es tenen més responsabilitats i s’és el nexe d’unió amb el regidor delegat així com amb els responsables de les diverses àrees per planificar tota la qüestió de serveis i actes als quals cal acudir.
Considera que en aquesta professió, si no es té la pretensió d’escalar posicions, es produeix un cert estancament en el dia a dia, la qual cosa diu que és molt lloable però que, en el seu cas, va tendir a formar-se per aspirar a tenir un càrrec i desenvolupar una trajectòria més ambiciosa.
Aquesta formació i experiència el porta, als seus 50 anys, a la prefectura de la policia local de Sant Celoni, formada per 30 efectius i on, en la selecció, varen quedar tres candidats que varen presentar el seu projecte i el de Brunet fou el que es va considerar més adient. El tracte és fer un primer any en comissió de serveis i al final d’aquest període, si les dues parts estan satisfetes, es crearà la plaça definitiva.

El més llegit

I després