L’inspector de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, Albert Brunet, es va acomiadar el passat dijous dels seus companys de la comissaria abans d’incorporar-se, d’aquí uns dies, com a inspector en cap de la policia local de Sant Celoni. Abans de la seva arribada a Sant Feliu ja havia format part de les plantilles de Girona, Banyoles i La Jonquera.
Brunet considera que han estat nou anys molt productius, tant a nivell professional com personal. Va entrar a la policia de Sant Feliu l’any 2005 com a sotsinspector fent les funcions de sotscap atès que hi havia unes oposicions que s’havien de repetir. El 2006 es va convocar la plaça de sotsinspector i la va assolir. Tot seguit va marxat a l’escola de Mollet i en tornar, a principis de 2007, quan Miquel Lobato era alcalde, va passar a ser el responsable de la Policia Local, ja com a inspector, responsabilitat que va tornar a assumir Josep Miñarro amb el canvi de govern i la victòria dels socialistes.
Aquesta duplicitat ha estat retreta en diverses ocasions pels grups de l’oposició que consideraven que era innecessària.
A partir d’aquell moment els dos inspectors es varen seure i varen determinar les feines específiques i, des d’aleshores, Miñarro ha ostentat la prefectura i Brunet s’ha dedicat a fer tasques de caire operacional, logístic, de planificació i d’execució de serveis.
Albert Brunet declarava a la nostra emissora que no és el mateix ser un comandament intermedi que d’escala executiva, càrrec en el qual es tenen més responsabilitats i s’és el nexe d’unió amb el regidor delegat així com amb els responsables de  les diverses àrees per planificar tota la qüestió de serveis i actes als quals cal acudir.
Considera que en aquesta professió, si no es té  la pretensió d’escalar posicions, es produeix un cert estancament en el dia a dia, la qual cosa diu que és molt lloable però que, en el seu cas, va tendir a formar-se per aspirar a tenir un càrrec i desenvolupar una trajectòria més ambiciosa.
Aquesta formació i experiència el porta, als seus 50 anys, a la prefectura de la policia local de Sant Celoni, formada per 30 efectius i on, en la selecció, varen quedar tres candidats que varen presentar el seu projecte i el de Brunet fou el que es va considerar més adient. El tracte és fer un primer any en comissió de serveis i al final d’aquest període, si les dues parts estan satisfetes, es crearà la plaça definitiva.