Aquest dimecres, a la 13.15h, al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, se celebrarà un ple extraordinari de caràcter urgent del qual us avancem l’ordre del dia distribuïda en els següents punts:
I . Part resolutiva:
1.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER ERES I DELS 4 CARRERS PERPENDICULARS COMPRESOS EN: CARRER DEL SOL, LLUNA I METGES (ENTRE CARRER ERES I CARRER ALGAVIRA), I BAIXADA DE LES ERES (ENTRE EL CARRER ERES I CARRER GIRONA). EXP.: 66102014000008
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE MIQUEL BOERA I CARRER STA. MAGDALENA EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER BRUC I CTRA. DE GIRONA. EXP.: 66102014000009