I després

AQUEST DIJOUS, PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL MES DE MARÇ

Aquest dijous 28 de març, a les 21:00 hores, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes.

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 28 de març, a les 21:00 hores, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes.
El podeu escoltar en directe pel 107.0 o bé a través del nostre web clicant aquí.
Un cop acabat el podeu escoltar en diferit i descarregar aquí.
Aquesta es l’ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1 – Aprovar l’acta de les sessions anteriors.
2 – Donar compte dels decrets d’Alcaldia, acords de junta de govern i altres qüestions d’interès.
3 – Donar compte de la presa de possessió del nou regidor del grup municipal de la CUP.
4 – Aprovació de bonificacions de tributs de construcció.
5 – Aprovació de bonificacions del 95% de l’IBI per lloguer social.
6 – Aprovació inicial de l’expedient sc001/2019 de suplement de credit – amortització deute.
7 – Aprovació inicial de l’expedient tc001/2019 de transferència de crèdit – lloguer cluster.
8 – Aprovació inicial de l’expedient sc001/2019 de suplement de crèdit – augment salarial Emissora Municipal.
9 – Aprovació inicial de l’expedient sc001/2019 de suplement de crèdit – augment salarial Escola de Música.
10 – Aprovació del pla economic-financer 2019-2020.
11 – Compatibilitat de l’activitat d’un treballador de l’O.A. Escola de Música amb una segona activitat pública.
12 – Compatibilitat de l’activitat d’una funcionària de la corporació amb una segona activitat privada.
13 – Moció de suport a la campanya feminist europe (fem_eu 2019).
14 – Proposta sobre l’Any Caimó.
15 – Moció per lluitar contra la criminalització dels joves migrants no acompanyts i per dotar econòmicament el document de l’estratègia catalana d’acollida i integració.
16 – Proposicions urgents.

PART DE CONTROL

17 – Informació als regidors i control dels òrgans de govern.
18 – Precs i preguntes.

El més llegit

I després