Aquest dijous, 28 de juny a les 21:00 hores de celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols un Ple Municipal Ordinari del mes de juny, que podeu seguir per la nostra emissora, amb els següents punts de l’ordre del dia:

1-APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2-APROVACIO DE LA GUIA BÀSICA DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

3-MODIFICACIÓ BASES 35 I 36 D’EXECUCIO DEL PRESSUPOST

4-COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT PER DONAR COMPTE DEL RESULTAT DE LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES QUE S’HAN DUT A TERME DARRERA DEL MONESTIR

5-MOCIÓ A FAVOR DEL POSICIONAMENT DEL DOCUMENT APROVAT PER LA 39a. ASSEMBLEA GENERAL DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

6-MOCIÓ A FAVOR D’UNA RÀTIO MENOR A L’ESCOLA

7-MOCIO 28 DE JUNY, DIA DE L’ORGULL DE LA DIVERSITAT SEXUAL

8-MOCIÓ DE REBUIG A L’ALLIBERAMENT DE “LA MANADA”

9-PROPOSICIONS URGENTS

PART DE CONTROL

10-INFORMACIÓ ALS REGIDORS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

11-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS. PRECS I PREGUNTES